นายราฆพ ศรีศุภอรรถ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ ยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการสลากฯ เพื่ออนุมัติใบลาออกของ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ เนื่องจากกรรมการหลายคนยังกังวลว่า ต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการด้วยหรือไม่ หรือต้องรอคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ชัดเจนก่อน ว่าให้กรรมการในรัฐวิสาหกิจดำเนินการอย่างไรต่อไป ทำให้กรรมการบางราย ไม่พร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตาม เบื้องต้นในฐานะประธานกรรมการการสลาก จะเรียกประชุมเพื่ออนุมัติคณะกรรมการ เรื่องขออนุมัติให้พล.ต.ต.อรรถกฤษ์ลาออก มีผลภายในเดือนมิ.ย.นี้ รวมทั้งเริ่มกระบวนการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ เพราะสำนักงานมีภารกิจ หน้าที่ในการทำงานที่ซับซ้อน ซึ่งที่ผ่านมา การที่ไม่มีผู้อำนวยการ ทำให้ประธานต้องมากำกับดูแลเอง และงานเดินหน้าได้ไม่เต็มที่ จึงจำเป็นต้องสรรหาผู้อำนวยการ เพื่อเข้ามาดูแลองค์กรโดยเร็วด้านนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) กล่าวว่า ยังไม่มีนโยบายจากกระทรวงการคลังให้คณะกรรมการธนาคารลาออกจากตำแหน่งแต่อย่างใด และขณะนี้ คณะกรรมการของธนาคารยังว่างอีก 2 ตำแหน่ง ซึ่งยังไม่ได้แต่งตั้งคนใหม่เข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด“การสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.คนใหม่ ที่เปิดสมัครรับเป็นรอบที่ 3 แล้ว หากไม่มีคนมาสมัครเพิ่ม จะต้องปรึกษากระทรวงการคลัง ว่า ต้องล้มการสรรหาดังกล่าวออกไปก่อนหรือไม่ เพื่อหาแนวทางการคัดสรรใหม่อีกครั้ง ซึ่งการรักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของธนาคารสามารถอยู่ได้ถึง 1 ปี ทำให้ธนาคารยังมีเวลาหาทางออกในเรื่องนี้”นายอำนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีคณะกรรมการธนาคารออมสินรายใดลาออกจากตำแหน่ง โดยนางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการ เดินทางไปต่างประเทศ และจะไม่เข้าประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษในวันที่ 11 มิ.ย. นี้ เพื่ออนุมัติให้ธนาคารเข้าประมูลเงินกู้จำนำข้าว 40,000 ล้านบาท ที่กระทรวงการคลังจะเปิดประมูลในวันที่ 12 มิ.ย.นี้ส่วนนายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) กล่าวว่า ธอท.ต้องพักขั้นตอนการสรรหากรรมการผู้จัดการของธนาคารไว้ก่อน เนื่องจากคณะกรรมการของธนาคารเหลือเพียง 4 คน ส่งผลให้ไม่สามารถประชุมเพื่อสรรหาได้ หลังจากนี้จะต้องคัดเลือกกรรมการให้ครบก่อน จึงจะสรรหากรรมการผู้จัดการได้ ซึ่งอาจต้องถาม คสช.ว่าสามารถคัดเลือกกรรมการโดยผู้ถือหุ้นแบบปกติได้เลยหรือไม่ คาดว่าจะเปิดประชุมเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา และอนุมัติในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ได้ภายในสิ้นเดือน ก.ค.นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจยังกอดเก้าอี้แน่น-วัดใจ คสช.

Posts related