ทั้งนี้ จากการสำรวจของ ทริปแอดไวเซอร์ ทริปบารอมิเตอร์ เกี่ยวกับแนวโน้มของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่าร้อยละ 87 ของนักเดินทางทั่วโลกและ นักเดินทางชาวไทยร้อยละ 85 ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระหว่างการเดินทาง เพราะต้องการติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูง และกลัวว่าจะพลาดข่าวสารต่างๆ เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ความต้องการในการติดต่อผ่าน ทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อนนั้นเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการบริการทั่วโลกยังไม่สามารถให้บริการในด้านนี้ได้พอเพียงกับความต้องการในปัจจุบันของนักเดินทางที่ให้ความสำคัญด้านการติดต่อสื่อสารจากการสำรวจพบว่า ชาวอินโดนิเซียมีแนวโน้มที่จะใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในระหว่างการเดินทางมากที่สุด ร้อยละ 98 ชาวแคนาดามีแนวโน้มน้อยที่สุด ร้อยละ 59 ทั้งนี้ จากช่วงอายุต่างๆ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปี เป็นกลุ่มที่ต้องการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างการเดินทางมากที่สุดในโลก ร้อยละ 94 และผู้หญิง ร้อยละ 88 ติดการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อนมากกว่าผู้ชาย ซึ่งนักเดินทางชาวไทยมีการใช้โทรศัพท์แบบ สมาร์ทโฟน เพื่อเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์ และแบ่งปันประสบการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ มากกว่านักเดินทางโดยเฉลี่ยทั่วโลกจากผลการสำรวจของทริปแอดไวเซอร์ ทริปบารอมิเตอร์ พบว่า ธุรกิจการบริการทั่วโลก ยังไม่มีบริการที่เข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของนักเดินทาง และประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน แม้ว่านักเดินทางจะมีความต้องการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงวันหยุดพักผ่อน แต่เจ้าของธุรกิจที่พักเกือบหนึ่งในสามทั่วโลก และในประเทศไทย ไม่มีการให้บริการใดๆ เพื่อเข้าถึงผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในปี 2556 มีเจ้าของธุรกิจโรงแรมเพียงร้อยละ 36 ทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการทำตลาดสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ในจำนวนนี้มีร้อยละ 53 ที่กำลังวางแผนขยายข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปี 2557 จากผลการสำรวจพบว่าเจ้าของธุรกิจโรงแรมร้อยละ 52 วางแผนเพิ่มข้อเสนอพิเศษต่างๆ สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในปีที่กำลังจะมาถึง โดยรวมถึงฟังก์ชั่นการจองผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และข้อเสนอพิเศษสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์มือถือโดยเฉพาะ สำหรับนักเดินทางชาวไทย พบว่า ร้อยละ 47 ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อวางแผนการเดินทาง และใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรับคำแนะนำ ดูรูปภาพและวิดีโอของสถานที่ที่กำลังจะ ค้นหาข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ และค้นหาแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมและเยี่ยมชมสถานที่ จากผลการสำรวจยังพบว่า นักเดินทางชาวไทยใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อน โดย นักเดินทางชาวไทยมากกว่า 4 ใน 5 คน ) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ระหว่างการเดินทาง สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก นอกจากนี้ ชาวไทยยังมีแนวโน้มใช้สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อรับคำแนะนำและอัพเดทเครือข่ายสังคมออนไลน์ของตนเมื่อเทียบกับนักเดินทางเฉลี่ยทั่วโลกส่วนเจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยส่วนใหญ่ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการปฏิสัมพันธ์กับแขกที่มาใช้บริการในปัจจุบัน แพลตฟอร์มที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมชาวไทยใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุดคือเฟซบุ๊ค และยูทูป นายมาร์ค ชาร์รอน ประธานฝ่ายธุรกิจ ทริปแอดไวเซอร์ กล่าวว่า การที่นักเดินทางพึ่งพาอุปกรณ์เคลื่อนที่และ สื่อสังคมออนไลน์นั้นเป็นไปตามแนวโน้มที่เราเห็นจากผู้ใช้เว็บไซต์ทริปแอดไวเซอร์ ทั้งนี้ ทริปแอดไวเซอร์มี ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์มือถือที่ไม่ซ้ำกันเฉลี่ยเดือนละ 79 ล้านราย เพิ่มจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 216 ผู้คนมากกว่า 50 ล้านคนได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของเรา และนักเดินทางไม่เพียงใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้ในการวางแผนการเดินทางเท่านั้น แต่ยังใช้ในระหว่างการเดินทางอีกด้วย นอกจากนี้ 1 ใน 3 ของบทวิจารณ์จากนักเดินทางถูกส่งเข้ามายังทริปแอดไวเซอร์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางยังนิยมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ภายหลังจากการเดินทาง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คนไทยใช้สื่อออนไลน์-มือถือ อัพและแชร์ความสุขวันหยุด

Posts related