นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รักษาการ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทวงคมนาคมเตรียมเสนอขอใช้งบกลางจาก ครม. แบบเร่งด่วน เพื่อนำไปฟื้นฟูและซ่อมแซมถนนทั่วประเทศที่ได้รับความเสีย หายจากปัญหาอุทกภัยช่วงเดือน ก.ค. 56 ที่ผ่านมา โดยขณะนี้กระทรวงกำลังพิจารณารายละเอียดวงเงินงบประมาณ ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ที่นำเสนอมา เพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณาโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากครม. พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะต้องส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เนื่องจากปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการ  อย่างไรก็ตามเชื่อว่าคงไม่มีปัญหาอะไร และ กกต.น่าจะพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากเป็นโครงการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่เป็นปัญหาเร่งด่วน แต่ก็ได้กำชับให้กระทรวงพิจารณาการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบว่าโครงการใดมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่อย่างไร เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมากสุด “การซ่อมแซมฟื้นฟูถนนที่ถูกน้ำท่วมทั่วประเทศ เป็นโครงการเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและภาคธุรกิจทั่วประเทศที่จำเป็นต้องใช้ถนนในการสัญจรและขนส่งสินค้า หากไม่เร่งทำอาจจะส่งผลกระทบมาก ทั้งการเดินทางของประชาชน รวมไปถึงการทำธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจการขนส่งและส่งออกสินค้าที่ต้องใช้ถนนที่ต้องเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ โดย จะเร่งสรุปเสนอตัวเลขงบประมาณให้ ครม.พิจารณาอนุมัติให้เร็วที่สุด” นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ได้นำเสนอตัวเลขงบประมาณที่จะนำไปใช้ในการฟื้นฟูถนนที่ถูกน้ำท่วมทั่วประเทศไปยังกระทรวงแล้ว เบื้องต้นได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1 หมื่นล้านบาท  เนื่องจากปัญหาน้ำท่วมได้ขยายวงกว้างทำให้ถนนชำรุดเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยการซ่อมแซมนถนนที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานใหม่ได้ตามปกติ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกที่ต้องเร่งดำเนินการ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมของบหมื่นล้านซ่อมถนน

Posts related