คมนาคมเร่งออกกฎ บังคับ รถบขส. รถทัวร์ รถตู้ทุกคันติดเข็มขัดนิรภัย เจ้าของรถไม่ติดปรับ 5 หมื่น ผู้โดยสารไม่คาดปรับ 5,000 บาท เริ่มสิ้นปี
นายพ้อง ชีวานันท์ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเปิดโครงการความปลอดภัย ประนีประนอมไม่ได้ : คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางว่า กำลังเร่งผลักดันให้กระทรวงคมนาคมออกประกาศกฎกระทรวง เพื่อบังคับให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทต้องรักเข็มขัดนิรภัย โดยขณะนี้ร่างประกาศ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว และเตรียมนำเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งคาดจะสามารถประกาศใช้ได้ภายในสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารระหว่างกรุงเทพฯไปต่างจังหวัด รถโดยสารระหว่างจังหวัด รวมถึงขยายไปยังรถตู้โดยสาร จะต้องรัดเข็มขัดทุกครั้ง หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท ส่วนรถโดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งบนด้วย จะต้องทยอยติดตั้งให้เสร็จก่อนวันที่ 1 เม.ย.57 หากครบกำหนดแล้วยังไม่มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ผู้ประกอบการรถจะถูกปรับสูงสุด 50,000 บาทต่อคัน “การออกประกาศรัดเข็มขัดเพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียกรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น หลังจากสถิติพบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตมีถึง 40-50% ที่ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย ขณะที่ข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ก็พบว่าแม้การเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บมีจำนวนลดลงแต่การเสียชีวิตกลับเพิ่มสูงขึ้น 18.08% โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้อุบัติเหตุมีความรุนแรง คือ การดื่มสุรา และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ดังนั้นการคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทางจะช่วยลดความรุนแรงและการบาดเจ็บของผู้โดยสารได้แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่จะมาถึง ทั้งลอยกระทง และเทศกาลปีใหม่”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมสั่งคาดเข็มขัดนิรภัยรถร่วม

Posts related