แม้เวลานี้สถานการณ์การเมืองยังคงร้อนระอุ ไม่เลิกรา แต่เชื่อว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่ไทย ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.นี้ คนไทยจะหลั่งไหลกลับบ้านเกิดและเดินทางท่องเที่ยวไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอน กระทรวงคมนาคมประเมินว่า ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.57 จะมีประชาชนเดินทางด้วยบริการระบบขนส่งสาธารณะมากกว่า 14 ล้านคน แบ่งเป็นการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ  9.9 ล้านคน และเดินทางตามต่างจังหวัดอีก 4.1 ล้านคน ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ใช้ทางพิเศษทางหลวงในทุกเส้นทางรวมกัน จะมีไม่น้อยกว่า 11.3 ล้านคัน ดังนั้นจึงถือเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ ต้องทยอยออกมาตรการอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชน โดยมีกิจกรรมและแผนอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางในเทศกาลสงกรานต์  ไม่ว่าจะเป็น… เกาะติดเหตุการณ์ การจัดตั้ง ศูนย์อำนวยการประสานงานและติดตามสถานการณ์ กระทรวงคมนาคม  สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ รับเรื่องราวร้องเรียน ให้บริการข้อมูลด้านเส้นทาง รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมถึง 21 หน่วยงาน ส่วนการเดินทางต่าง ๆ ได้มีการจัดแบ่งประเภทรองรับมากมาย รถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด ปีนี้บริษัท ขนส่ง จํากัด (บขส.) ได้เพิ่มเที่ยวรถขาไป-กลับ ทั้งรถบขส. รถตู้ และรถร่วมเอกชนกว่า  49,627 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้รวม 1.2 ล้านคน โดยขณะนี้ยอดจองตั๋วล่วงหน้าเต็มหมดแล้ว แต่มีการจัดรถเสริมให้บริการ ซึ่งผู้โดยสารจองตั๋วได้เฉพาะหน้าสถานีขนส่งเท่านั้น ไม่มีการเปิดจองล่วงหน้าเด็ดขาด ดังนั้นหากพบใครขายตั๋วรถเสริมล่วงหน้า เข้าข่ายหลอกลวงมีความผิดทันที พร้อมกับแนะนำให้เผื่อเวลาเดินทางมาสถานีขนส่งเพิ่มอีก 1 เท่าตัว โดยเฉพาะวันที่ 11-12 ที่มีจราจรหนาแน่น จัดรถเมล์วิ่งกว่า2พันคัน ขณะที่รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ   ขสมก.ได้จัดเตรียมรถไว้ 116 เส้นทาง โดยจัดรถออกวิ่งเฉลี่ยวันละ 2,421 คัน วิ่งได้ 20,116 เที่ยว และมีรถวิ่งกะสว่าง 105 คัน วิ่งได้ 735 เที่ยว ทั้งหมดรองรับผู้โดยสารได้ 8.45 ล้านคน นอกจากนี้ ยังจัดรถชัตเติลบัสเฉพาะกิจ บริการเชื่อมต่อสถานีขนส่งฟรี 2 เส้นทาง คือ วงกลมอู่หมอชิต 2 สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จตุจักร และอู่หมอชิต 2 – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทางถนน   กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการตลอดเส้นทาง รวมถึงดูแลซ่อมแซมพื้นผิวถนน ป้าย แสงไฟให้สมบูรณ์ก่อนถึงเทศกาล ที่สำคัญยังยกเว้นจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี) และ หมายเลข 9 (วงแหวนตะวันออก: เส้นทางบางพลี-บางปะอิน) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 10 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 16 เม.ย.ขณะที่ถนนทางพิเศษบูรพาวิถี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ก็ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเช่นกัน ตั้งแต่ 00.01 น. วันที่ 10 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. วันที่ 16 เม.ย. รถไฟรับ 7.54 แสนคน รถไฟ   การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดเที่ยวรถไฟวิ่งรวม 1,517 เที่ยว รองรับผู้โดยสารได้ 754,000 คน  โดยได้เพิ่มตู้โดยสาร ในขบวนรถประจำอีกขบวนละ 1-2 ตู้ และเพิ่มขบวนรถเที่ยวพิเศษวันที่ 11-12 เม.ย. 12 ขบวน  เที่ยวกลับ วันที่ 15-18 อีก 20 ขบวน รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที เปิดบริการปกติตั้งแต่ 06.00-24.00 น.แต่ได้ปรับความถี่รอบการเดินรถให้รองรับผู้โดยสาร 1.17 ล้านคน ขณะที่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ ให้บริการ 06.00-24.00 น. ทั้งรถไฟฟ้าสายด่วนสุวรรณภูมิ-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ และสายทั่วไปที่วิ่งรับส่งทุกสถานี  มีเที่ยววิ่งรวม 1,660 เที่ยว  รองรับได้ 266,000 คน  ที่สำคัญยังเปิดให้ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป ใช้บริการฟรีในวันที่ 13 เม.ย.เนื่องในวันผู้สูงอายุอีกด้วย การเดินทางทางอากาศ   การบินไทย ได้ดูแลเที่ยวบิน โดยเฉพาะเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว หรือหัวเมืองใหญ่ให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต หาดใหญ่ เกาะสมุย ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยมีเที่ยวบินรวม 656 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสารได้ 148,616 ที่นั่ง ขณะเดียวกัน กรมการบินพลเรือน และบริษัทท่าอากาศยานไทย ยังจัดเจ้าหน้าที่ และสาธารณูปโภคให้บริการในภาคพื้นดิน รองรับผู้โดยสารที่จะใช้สนามบินในช่วงนั้นมากกว่า 2.1 ล้านคน จัดเจ้าหน้าที่เต็มที่ ทางน้ำ แม้ในช่วงสงกรานต์การเดินทางทางเรือจะมีไม่มาก แต่กรมเจ้าท่าได้วางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ดูแลจราจรทางน้ำ และควบคุมเรือให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะเรือท่องเที่ยว และเรือโดยสารตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ทั้งแม่น้ำ เกาะแก่ง และทะเล พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ สายด่วน 1199 บริการตรวจสภาพรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” และ “ตรวจก๊าซก่อนใช้ ปลอดภัยไว้ก่อน” เพื่อให้คำแนะนำและตรวจสภาพรถฟรี 20 รายการ ตามจุดบริการต่าง ๆ  2,251 แห่งทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 10 เม.ย.นี้ และยังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้บริการซ่อมรถเบื้องต้น เช่น ตรวจระบบเครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบไฟส่องสว่างและสัญญาณ ระบบบังคับเลี้ยว การตรวจการทำงานของเครื่องปัดน้ำฝน เข็มขัดนิรภัย บนถนนสายหลักและสายรองทั่วประเทศกว่า 250 จุดในวันที่ 11-17 เม.ย. เตือนงดดื่มแอลกอฮอล์ ข้อควรระวังวันสงกรานต์   ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ผู้ฝ่าฝืนถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งห้ามปล่อยโคมลอย โคมควัน หรือวัสดุอย่างอื่นขึ้นไปในอากาศ ขณะที่ผู้เดินทางโดยรถไฟ ห้ามใช้หลังคา บันได ข้อต่อเป็นที่โดยสาร ท้ายนี้ แม้หน่วยงานภาครัฐจะพยายามออกมาตรการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยเพียงใด แต่ทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนน เดินทางร่วมกันด้วย เพื่อทำให้การเฉลิมฉลองสงกรานต์ปีนี้ ให้เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง. ศักดิ์ชัย อินทร์จันทร์

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมเปิดแผนรับสงกรานต์จัดรถ-เรือ-เครื่องบินขน14ล้านคน

Posts related