นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ ในเทศกาลสงกรานต์ไว้แล้ว โดยขณะนี้กรมทางหลวงได้รายงานเส้นทางที่มีความเสี่ยง สำหรับรถสาธารณะชั้นเดียว และรถสองชั้นมาให้ทราบแล้ว ซึ่งมี 85 เส้นทาง รวมกว่า 100 จุด ที่ผู้ขับรถต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่สูง เนื่องจากเป็นเส้นทางคดเคี้ยว ลาดชัน และทางโค้ง ซึ่งหลังจากนี้จะเร่งสรุปรายละเอียดและเผยแพร่เส้นทางเสี่ยงไปให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ไปใช้วางแผนการเดินทาง รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในจุดเสี่ยง เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไปส่วนแผนแก้ปัญหาเส้นทางเสี่ยงในระยะยาว จะเร่งปรับปรุงสภาพถนนทั้ง 85 เส้นทางให้เกิดความปลอดภัย โดยขณะนี้กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท กำลังเร่งจัดทำรายละเอียด งบประมาณในการพัฒนา ขยายช่องทาง และแผนซ่อมบำรุงถนน นำเสนอกลับมาให้กระทรวงฯ เพื่อจัดทำงบประมาณจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งอาจเป็นการขอใช้จากงบกลางปี 57 หรืออย่างช้า เป็นการของบประมาณประจำปี 58สำหรับเส้นทางเสี่ยงที่พบ ส่วนใหญ่เป็นถนนของกรมทางหลวง มากกว่ากรมทางหลวงชนบท ลักษณะเส้นทางส่วนมาก เป็นทางคดเคี้ยว ลาดชัน แต่ก็มีทางตรง และทางโค้งหักศอกอันตรายรวมอยู่ด้วย เบื้องต้นมีถนนสาย ตาก-แม่สอด, พิษณุโลก-เพชรบูรณ์, กบินทร์บุรี-ปักธงชัย,สายเอเชีย ช่วงอ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท, รังสิต-สระบุรี, กระบี่-พังงา, เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน เป็นต้นนอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้เปิด ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584เฉพาะเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 8-17 เม.ย.นี้ ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต เอกมัย สายใต้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ เพื่อรับร้องเรียน และอำนวยความสะดวก แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ขณะเดียวกันยังให้นโยบายสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ นำรถประเภท 3 และ 4 ไปให้บริการรับส่งตามสถานีขนส่งทุกจังหวัด ไปยังอำเภอ ตำบลต่าง ๆ ให้เพียงพอ เพราะปีนี้ คาดจะมีผู้โดยสารเดินทางด้วยรถสาธารณะมากกว่า 4 ล้านคนด้านนายอัฌษไธค์รัตนดิลกณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่ากรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เฉพาะกิจขึ้นในเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกันมาก ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือ ถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการโดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่ 1584 และเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะสอบสวนความผิด หากพบว่าเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด หลอกลวงผู้โดยสารหรือไม่ส่งผู้โดยสารถึงจุดหมาย จะถูกปรับรายละ 10,000 บาทและถ้ากระทำผิดซ้ำ จะถูกพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาต และเพิกถอนรถคันที่ผิดทันทีนอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือในการกวดขันพนักงานขับรถ ให้มีแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ ซึ่งหากตรวจพบให้เปลี่ยนตัวคนขับทันที รวมทั้ง ต้องเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถทุก ๆ 4 ชั่วโมงด้วย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง สำหรับสถิติการร้องเรียนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว มีประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน 1584 ทั้งสิ้น1,059 รายส่วนมากเป็นการร้องเรียนปัญหารถแท็กซี่ 809 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารไม่ใช้มาตรค่าโดยสารแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ตกลงกัน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคมเร่งทำข้อมูล 85 เส้นทางเสี่ยงสงกรานต์

Posts related