นายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้ประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี​ 57 หลังจากการเบิกจ่ายช่วงที่ผ่านมาล่าช้าไปมาก เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองดังนั้นจะต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประจำและงบลงทุนปี 57 ที่ยังค้างอยู่กว่า 1.5แสนล้านบาท ให้ได้ตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้ในช่วง4 เดือนที่เหลือนี้ทั้งนี้ปี 57กระทรวงได้รับงบประมาณประจำทั้งสิ้น 133,015 ล้านบาท แต่เพิ่งเบิกจ่ายจริง ถึงวันที่15 พ.ค.57 ได้เพียง 50,727 ล้านบาท หรือเบิกได้แค่ 38% จากเป้าหมาย​​ 58% เท่านั้นอย่างไรก็ตามหากนับการก่อหนี้ผูกพันอีก 38,428 ล้านบาท จะคิดรวมเป็น67% ของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนงบลงทุน ที่กระทรวงคมนาคมได้รับทั้งสิ้น 94,383 ล้านบาทเบิกจ่ายได้ 22,096 ล้านบาท คิดเป็น 23.41% น้อยกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50% ส่วนยอดก่อหนี้ผูกพันมี 31,019ล้านบาท หากคิดรวมกับงบที่เบิกจ่ายไปแล้วได้ 56.28%"กระทรวงได้เร่งรัดการเบิกจ่ายโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานว่ามีปัญหาขัดข้องอะไรบ้าง ทั้งเรื่องการเมืองและเรื่องผู้รับเหมา เพื่อเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตามจากการสอบถามไปยังทุกหน่วยงานก็มั่นใจว่า ในอีก 1 ไตรมาสที่เหลือจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด"สำหรับหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ประกอบด้วยกรมเจ้าท่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวงชนบทส่วนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายสูงสุด ประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบก สถาบันการบินพลเรือน และกรมทางหลวงส่วนการเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคมที่มีการใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีการชำระหนี้เงินกู้ตามที่กำหนด ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายส่วนแผนงบปี 58 ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดสรรงบประมาณ และจะเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คมนาคม เร่งใช้จ่ายงบปี 57

Posts related