ครม.ตั้ง 5 รัฐมนตรี เป็น “มิสเตอร์เกษตร” ดูสินค้าเกษตรแบบรายตัว ทั้งข้าว มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด และยางพารา ให้คุมตั้งแต่ปลูกยันขาย พร้อมให้รายงานปัญหาตรงต่อนายกฯ ตัดสินใจแก้ในทันที
นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในการประชุมครม. นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่กำลังทยอยเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งแต่งตั้งรัฐมนตรี 5 คน ให้เป็นมิสเตอร์เกษตร มีหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลผลผลิตทางการเกษตรแบบรายสินค้า ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้ง ความเหมาะสมของปริมาณ พื้นที่เพาะปลูก ไปจนถึงสถานการณ์ด้านราคา การระบายสินค้า และการจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายแบบครบวงจร ก่อนรายงานความคืบหน้าต่อนายกฯ โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและตรงจุด สำหรับรัฐมนตรี 5 คน ที่ได้รับการมอบหมายให้ติดตามสินค้าเกษตรนั้น คือ ให้นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรฯ เป็นมิสเตอร์ข้าว ดูแลผลผลิตข้าวทุกขั้นตอน ,นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เป็นมิสเตอร์อ้อย ดูแลผลผลิตอ้อยทั้งระบบ ,นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รมว.พลังงาน เป็นมิสเตอร์มันสำปะหลัง ดูแลผลผลิตมันสำประหลังครบวงจร ทั้งผลิตอาหารและเป็นพืชพลังงานเพื่อผลิตเอทานอล ,นายยรรยง พวงราช รมช.พาณิชย์ เป็นมิสเตอร์ข้าวโพด ดูแลผลผลิตข้าวโพดทั้งระบบ และนายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรฯ เป็นมิสเตอร์ยางพารา ดูแลผลผลิตยางทั้งระบบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ตั้ง 5 รัฐมนตรี เป็น “มิสเตอร์เกษตร”

Posts related