กฎหมายจีนพ่นพิษ คาดทำนักท่องเที่ยวแดนมังกรเที่ยวไทยต่ำกว่าเป้าหมายถึง 5 แสนคน
รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.รับทราบสถานการณ์นักท่องเที่ยวชาวจีน หลังจีนประกาศใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ โดยคาดการณ์ว่ากฎหมายดังกล่าว จะทำให้นักท่องเที่ยวจีนในปีนี้ เดินทางมาเที่ยวไทยเหลือเพียง 4.5-4.7 ล้านคน จากเดิมที่คาดว่าจะมี 5-5.5 ล้านคน หรือลดลง 5- 8 แสนคน ทั้งนี้กระทรวงท่องเที่ยว ฯ รายงานว่า หลังจากที่กฎหมายของจีนมีผลบังคับใช้พบว่าตั้งแต่วันที่ 1-10 ต.ค.มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทย 116,707 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.96% ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา ที่ขยายตัวสูงถึง 92.93% ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากถึง 3.74 ล้านคน และคาดว่าเดือนต.ค.-ธ.ค.นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะต่ำกว่าเป้าหมาย 5 แสนคน แต่จากการที่นักท่องเที่ยวจีนกว่า 50% จัดการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมานักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยพยุงให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปียังคงขยายตัวได้ สำหรับกฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีน ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค.56 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว ที่มีค่าบริการต่ำกว่าต้นทุน หรือผู้ประกอบการที่ให้บริการโดยการจัดหาที่พัก อาหารและพาหนะที่มีคุณภาพต่ำ และการบังคับนักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพต่ำ แต่มีราคาสูงกว่าปกติ ซึ่งจีนได้กำหนดโทษที่รุนแรง ทำให้ราคารายการนำเที่ยวมาไทยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า หรือมีราคาขาย 6,000-8,000 หยวน หรือคิดเป็นเงินไทย 30,000-40,000 บาท  ขณะเดียวกันจากการที่กฎหมายของจีนได้ระบุขอบเขตลักษณะการละเมิดสิทธิของนักท่องเที่ยวที่กว้างขวาง ทำให้ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อบริษัทนำเที่ยวทั่วไป โดยในช่วง 10 วันแรกของเดือนต.ค.พบว่ามีบริษัทนำเที่ยวในประเทศของจีนถูกสั่งปิด เนื่องจากบังคับให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้า ซึ่งบรรดาผู้ประกอบการคาดว่าตลาดทอ่เงที่ยวจีนจะชะลอตัวประมาณ 3 เดือน เพื่อกำหนดแนวทางการให้บริการที่เหมาะสมก่อนเทศกาลตรุษจีนในปี 57 ต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.รับทราบสถานการณ์นักท่องเที่ยวจีนลด

Posts related