นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. ได้รับทราบรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ถึงพิจารณาการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 56/57 ในอัตรา 900 บาทต่อตัน ที่ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับ 96.21 % ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 935.48 บาทต่อตัน และกำหนดราคาขึ้นลงของราคาอ้อยเท่ากับ 54 บาทต่อ 1 ซี.ซี.เอส.ต่อตัน ส่วนผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิต 56/57 เท่ากับ385.71 บาทต่อตัน ทั้งนี้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ได้เสนอให้หารือการช่วยเหลือเพิ่มเติมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในคณะทำงานกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยฤดูการผลิต 56/57 ที่มีนางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธาน เนื่องจากผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อยยังคัดค้านการกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำที่ตันละ 900 บาท เพราะเห็นว่ายังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตอ้อยที่ตันละ 1,129.92 บาท โดยมีแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น การให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายกู้เงินมาเพิ่มค่าอ้อยเหมือนปีที่ผ่านมา หรือให้รัฐบาลพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนจากภาครัฐมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพิ่มเติม เช่นเดียวกับการสนับสนุนพืชเกษตรชนิดอื่น เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อยในระดับที่คุ้มต้นทุนการผลิต และมีกำไรเพียงพอที่จะประกอบอาชีพปลูกอ้อยต่อไปได้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ไฟเขียวกำหนดราคาอ้อยฤดูกาลใหม่ตันละ 900 บาท

Posts related