นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างสัญญาการขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน 1 ล้านตัน ในราคาตลาดโลก โดยกำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี รวมทั้งเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของผู้นำทั้ง 2 ประเทศหลังจากที่นายหลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางเยือนไทยเมื่อวันที่ 11-13 ต.ค. 56 ทั้งนี้ในร่างสัญญาการขายข้าวให้รัฐบาลจีนนั้น ยืนยันว่าราคาที่ขายให้กับจีนจะเป็นไปตามราคาตลาดโลกที่ได้ตกลงกันใน ณ เวลานั้น แต่ในเบื้องต้นจะทำการซื้อขายกันก่อนเป็น 1 ล้านตันและกำหนดส่งมอบภายใน 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธ.ค.นี้เป็นต้นไป แยกเป็น 3 ช่วงเวลาคือระหว่างเดือนธ.ค.56-เม.ย. 57 จำนวน 5 แสนตัน ระหว่างเดือนพ.ค.-ต.ค. 57 จำนวน 3 แสนตัน และช่วงสุดท้ายคือ พ.ย.-ธ.ค. 57 จำนวน 2 แสนตัน “ขอยืนยันว่าการขายข้าวครั้งนี้จะมีราคาตามตลาดโลกในช่วงเวลาที่ตกลงกัน โดยจะมีข้าวทั้ง 3 ชนิด ทั้งข้าวเหนียว ข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิ ส่วนเงินที่ได้รับจากการขายข้าวให้จีนครั้งนี้จะนำไปใช้คืนให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ต่อไป โดยยืนยันว่าการขายข้าวให้จีนครั้งนี้เป็นคนละส่วนกับกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้เจรจาขายข้าวให้กับบริษัท เป่ยต้าฮวง แห่งเมืองฮาบิน มณฑลเห่อ หลง เจียง ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการหากไม่สามารถเจรจาหรือตกลงกันได้ภายในเดือนพ.ย.นี้ก็ถือว่าเรื่องนี้ต้องยุติไป” ส่วนเรื่องการแลกเปลี่ยนข้าวและสินค้าเกษตรของไทยกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีน ในเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย นั้นเป็นเพียงร่างบันทึกข้อตกลงในเบื้องต้นที่จะทำงานร่วมกันและศึกษาร่วมกันว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปภายใน 1 ปี และขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเส้นทางรถไฟดังกล่าวให้กับรัฐบาลจีนแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการศึกษาร่วมกันเท่านั้นหากมีรัฐบาลของประเทศอื่นสนใจที่จะดำเนินการเช่นเดียวกันรัฐบาลไทยก็พร้อมพิจารณาข้อเสนอ แต่เชื่อได้ว่าไม่มีประเทศใดดำเนินการแน่ นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นของไทยกับการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นต้องยืนอยู่บนหลักการคือรัฐบาลไทยจะจ่ายค่าการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงด้วยข้าวและสินค้าเกษตรในอัตรา 50% และอีก 50% จะจ่ายเป็นเงินสด โดยราคาข้าวและสินค้าเกษตรดังกล่าวนั้นจะต้องอ้างอิงจากราคาตลาดโลก ขณะเดียวกันการประเมินค่าใช้จ่ายในโครงการจะทำโดยองค์กรสากลที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย และความร่วมมือนี้จะดำเนินไปตามกรอบเวลาและขั้นตอนภายในประเทศของทั้ง 2 ฝ่าย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ครม.ไฟเขียวขายข้าวให้จีนแลกรถไฟความเร็วสูง

Posts related