นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางคำนวณตัวเลขเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีเงินเดือนข้าราชการที่อัตราเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% ที่จะปรับขึ้นให้ทุกราย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งจะปรับขึ้นบัญชีเงินเดือนข้าราชการที่มีรายได้น้อย เนื่องจากที่ผ่านมาเงินเดือนข้าราชการไม่เพียงพอกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง การปรับขึ้นเงินค่าครองชีพจาก 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท ที่ต้องปรับให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถปรับเงินเดือนได้ในเดือน เม.ย.58 ซึ่งเลื่อนออกไปจากเดิมที่จะเริ่มได้ในเดือน ต.ค.57ทั้งนี้ สาเหตุที่การปรับขึ้นไม่ทันในเดือน ต.ค.เนื่องจากต้องมีการจัดทำรายละเอียดและกระบวนการหลายขั้นตอนที่ต้องพิจารณา โดยกรมบัญชีกลาง,สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.) และฝ่ายเศรษฐกิจของ คสช. จะต้องมาหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจะเริ่มปรับขึ้นบัญชีเงินเดือนข้าราชการได้เมื่อใด ซึ่งคาดว่าวงเงินที่ต้องใช้จะอยู่ที่ 26,000 ล้านบาท ระหว่างเดือนเม.ย.58-ต.ค.58 โดยยอมรับว่าตัวเลขยังไม่นิ่ง เพราะต้องมีการปรับในส่วนบำนาญอีกด้วย ที่ต้องพิจารณากันอีกครั้ง ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าอัตราที่ปรับเพิ่มจะเป็นเท่าใด ส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการดำเนินการนั้น ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ซึ่งอาจจะโยกงบหรือจัดสรรงบประมาณปี 58 ในช่วงการแปรญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)"การขึ้นเงินเดือนทั้งระบบข้าราชการเชื่อว่าทุกคนคงได้ปรับเปอร์เซนต์ไม่เท่ากัน คงขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนฐานเงินเดือนอยู่ที่เท่าไหร่หากฐานเงินเดือนน้อยก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า แต่ถามว่าทัน ต.ค. นี้ไหมคงไม่ทันอย่างแน่นอนเพราะต้องศึกษาในส่วนของการปรับเพิ่มเบี้ยเลี้ยงด้วยว่าจะเป็นอย่างไร"

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังยันปรับขึ้นเงินเดือน 8% เริ่มเม.ย. 58

Posts related