รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เปิดให้ผู้บริการมาลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหา ลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้บริการนั้น ในส่วนของกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร คงไม่เข้าไปตรวจสอบรายชื่อ หรือกำหนดนโยบายเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการทางภาษี เนื่องจากผู้ประกอบอาชีพสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ และมีรายได้ที่ไม่แน่นอนทั้งนี้ ตามหลักของกรมสรรพากร ผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะเก็บภาษีจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนด และมีรายได้เกิดขึ้นตามเงื่อนไข หากการประกอบอาชีพดังกล่าวแล้วเข้าข่ายการเสียภาษี ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถูกต้อง แต่หากไม่ถึงเกณฑ์ โดยเฉพาะเงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท จะได้รับการยกเว้นอยู่แล้ว“นโยบายที่ คสช.ดำเนินการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะและรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพราะต้องการปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งกระทรวงการคลัง และกรมสรรพากร คงไม่เข้าไปซ้ำเติมหรือตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีก เนื่องจากอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ไม่มั่นคงและมีความเสี่ยงมาก”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังยันไม่เข้าตรวจภาษีรถตู้-วินมอไซค์

Posts related