นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ว่าที่ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการแล้ว จะเรียกนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง มาหารือแนวทางเร่งเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 57 ที่ตั้งไว้ 700,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 56 นี้ให้ขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 4% โดยเห็นว่าจะต้องแก้ระเบียบการเบิกจ่าย ทำให้การใช้เงินมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่หลายหน่วยงานไม่กล้าจัดซื้อ จัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ จึงเลือกใช้วิธีประมูลด้วยระบบอีออคชั่น ซึ่งทำให้มีความล่าช้า และการเบิกจ่ายไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นกรมบัญชีกลางจะต้องหาแนวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้การเบิกจ่ายสะดุดลง “ที่ผ่านมาการเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย จนทำให้นายกิติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ออกปากว่าการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 56 ล้มเหลว ซึ่งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ในปีงบประมาณ 57 อีก จึงต้องวางแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ โดยปีงบประมาณ 56 นั้น รัฐบาลตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่ 94% แต่เบิกได้จริง 90.48% ในส่วนงบลงทุนตั้งเป้าหมายเบิกจ่าย 94% แต่เบิกได้จริงเพียง 67.7% เท่านั้น ส่วนปีงบประมาณ 57 ตั้งเป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวม 95% และงบลงทุน 82% ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายปี 56” นอกจากนี้เตรียมหารือกับนายกิตติรัตน์ เพื่อปรับการทำงานของผู้บริหารกระทรวงการคลัง ให้เหมาะสมกับหน้าที่มากขึ้น เพื่อให้การทำงานขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับหน้าที่รับผิดชอบหรือตำแหน่งให้เหมาะสม สำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 57 การขยายตัวอาจลดลง เป็นผลมาจากการส่งออกชะลอตัว ขณะที่การบริโภคภายในประเทศไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมากนัก แต่ถ้าการเบิกจ่ายงบประมาณทำได้ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เชื่อว่าจะช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้ปรับตัวดีขึ้น แต่หากทำไม่ได้ จะทำให้การขยายตัวเศรษฐกิจมีปัญหาและจีดีพีโตต่ำกว่า 4% ตามที่หลายหน่วยงานทางเศรษฐกิจประเมินไว้ ซึ่งจากการพูดคุยกับภาคเอกชนเป็นห่วงว่าเศรษฐกิจไทยว่าจะไม่ดีมากนัก ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังรื้อกฎกระตุ้นการเบิกจ่ายงบประมาณ

Posts related