นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ออกหนังสือเชิญสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน 32 แห่ง เพื่อดำเนินการจัดหาเงินกู้และค้ำประกันให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ภายใต้โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 56/57 เพิ่มเติมอีก 40,000 ล้านบาท อายุเงินกู้ 3 ปีนับจากวันเบิกเงินกู้ ใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (ไบบอร์) 6 เดือน โดยให้สถาบันการเงินยื่นซองประมูลวันที่ 12 มิ.ย.57 และส่งมอบเงินกู้ทั้งหมดภายในวันที่ 19 มิ.ย.57 “การจัดหาเงินกู้ดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องไปจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทำในลักษณะเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี วงเงิน 40,000 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าการกู้เงินครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี เหมือนกับการจัดหาเงินกู้ในครั้งที่ผ่านมา” อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้และค้ำประกันให้กับ ธ.ก.ส. วงเงิน 50,000 ล้านบาท ในลักษณะเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา เพื่อให้ธนาคารใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสถาบันการเงินกว่า 12 แห่ง เข้าร่วมเสนอประมูลถึง 145,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินเป็นผู้ชนะการประมวลทั้งจำนวน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยไบบอร์ -0.1% หรือ 2.1792% ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ต่ำเป็นประวัติการณ์ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินในนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังร่อนหนังสือเชิญแบงก์ประมูลเพิ่ม 4 หมื่นล้านบาท

Posts related