นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงการคลังกำลังตั้งคณะกรรมการควบคุมกำกับรัฐวิสาหกิจ (ซุปเปอร์บอร์ด) ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ซึ่งซุปเปอร์บอร์ดจะมีโครงสร้างคล้ายกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยมีหัวหน้าคสช. หรือ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่โครงสร้างกรรมการก็จะให้ผู้ที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจด้านต่างๆ เข้ามามาเป็นกรรมการ คาดว่าจะตั้งได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้ สำหรับหน้าที่ของซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจ จะมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารรัฐวิสาหกิจ การดูแลแต่งตั้งคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้มีความเชื่อมโยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การตั้งซุปเปอร์บอร์ด เพราะตั้งแต่ คสช. เข้ามาควบคุมอำนาจการบริหารประเทศ และต้องการปฏิรูปการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ปรากฎว่ากรรมการของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งยังไม่ยอมลาออก เพื่อเปิดทางให้กระทรวงการคลังแต่งตั้งคนที่มีความเหมาะสมเข้าไปบริหาร ซึ่งการมีซุปเปอร์บอร์ดรัฐวิสาหกิจจะมีอำนาจถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการมีความคล่องตัวมากขึ้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังลุยตั้งซุปเปอร์บอร์ด

Posts related