นายรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ ปลัดกรทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเข้าหารือกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) เพื่อขอดึงสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่อยู่ภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังเนื่องจากเชื่อว่ากระทรวงการคลังมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารการเงินการปล่อยกู้และรับฝากเงินได้ดีกว่า เพราะที่ผ่านมา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเกิดการบริหารผิดพลาด มาตรวจพบการทุจริตภายหลังเสียหายเกือบ 20,000 ล้านบาท นายธัชพลกาญจนกูล รักษาการผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยดูเรื่องสภาพคล่องของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นซึ่งที่ผ่านมาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้ามาหารือเพื่อชี้แจงเรื่องสภาพปัยหาที่เกิดขึ้นแล้ว เบื้องต้นธนาคารออมสินเตรียมปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพ คล่อง 2,000 ล้านบาท อาจจะแยกให้กู้กับตัวสหกรณ์และสมาชิกคนที่เดือดร้อน เช่น ผู้เกษียณที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ จำนวนมากๆ หรือพวกที่มีรายได้จากดอกเบี้ยซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบมากเพราะไม่มีรายได้อื่น ทั้งนี้ธนาคารอาจใช้วิธีการปลอดชำระเงินต้น 1-2 ปี แต่จะให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเป็นการช่วยลดภาระให้สหกรณ์ฯ ในช่วงระหว่างการฟื้นฟูกิจการรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือ ซึ่งอาจให้รับรับภาระเรื่องดอกเบี้ยให้ก่อนรวมถึงจะขอแยกการปล่อยสินเชื่อโครงการนี้เป็นบัญชีพิเศษหรือ พีเอสเอหากเกิดความเสียหาย รัฐจะต้องรับภาระชดเชยให้ทั้งหมด “ภายหลังจากการหารือกับเบื้องต้นทางสหกรณ์บอกต้องการเงินอย่างน้อย2,000 ล้านบาทก่อน จากแผนฟื้นฟูที่เสนอขอเงินทั้งหมด 5,000 ล้านบาทซึ่งยังไม่สรุปว่าจะเอาสภาพคล่องที่เหลือจากที่ไหนซึ่งทางออมสินก็ยืนยันเรื่องให้ทางสหกรณ์ ฯเร่งรัดการติดตามทวงหนี้เก่าคืนให้ได้ด้วย”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังเตรียมดึงสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสังกัด

Posts related