นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะเรียกธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (แบงก์รัฐ) เข้ามาหารือถึงแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลง จนเป็นผลให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องปิดกิจการ เบื้องต้นการให้ความช่วยเหลือจะใช้กลไกของแบงก์รัฐที่แก้ปัญหาเป็นหลัก โดยจะมอบนโยบายอย่างชัดเจน เช่น การปล่อยสินเชื่อแบบอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน การขยายเวลาชำระหนี้ เป็นต้น“ที่ผ่านมาได้มอบนโยบายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เพราะทราบดีว่ากลุ่มนี้กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นคงเริ่มที่การดึงธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาก่อน หลังจากนั้นจะประเมินสถานการณ์ดูอีกที หากไม่เพียงพอ ต้องมาพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม”อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ข้อสรุปแล้ว อาจนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือร่วมกับสมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยยอมรับว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่เป็นลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะมีการออกมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดและครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังเล็งถกแบงก์รัฐอุ้มเอสเอ็มอี

Posts related