นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ว่ามีกลุ่มขบวนการโกงการรับจำนำข้าวฤดูกาลผลิต 56/57 ด้วยการขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านด่านชายแดนไทย เพื่อนำข้าวมาสวมสิทธิ์โครงการรับจำนำจึงสั่งการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ชะลอการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นำใบประทวนมาขึ้นก่อน พร้อมขอความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับจำนำข้าวทำการตรวจสอบว่า ปริมาณข้าวที่เกษตรกรนำมารับจำนำเป็นข้าวของเกษตรกรจริงหรือไม่ และผลผลิตที่เกษตรกรปลูกนั้นมีมากน้อยแค่ไหน เพราะต้องการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนการจ่ายเงิน”ช่วงนี้เกษตรกรอาจจะต้องได้รับเงินล่าช้า ซึ่งก็เห็นใจ แต่ต้องการปราบปรามพวกทุจริตก่อน เพราะขณะนี้มีการทำเป็นขบวนการมีพ่อค้า โรงสี และเกษตรกรร่วมมือกัน โดยมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามเขตมาไทยเป็นจำนวนมากในช่วงระหว่างบางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำท่วม โดยเรื่องนี้จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธ.ก.ส.ในวันที่ 1 พ.ย.นี้” สำหรับวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำรอบใหม่วงเงิน 270,000 ล้านบาทนั้น สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะจะเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินกู้ให้ธ.ก.ส.ประมาณ 140,000 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถจัดหากเงินกู้ก้อนใหม่ได้ในเดือนม.ค.57 และเชื่อว่าเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำยังอยู่ในกรอบวินัยการคลังที่ 500,000 ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลืออีก 130,000 ล้านบาทนั้น จะมาจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ โดยจะมีการปรับแผนการขายข้าวใหม่ ซึ่งอาจจะไม่ต้องเก็บข้าวไว้ในโกดังเป็นจำนวนมาก เช่น จัดโครงการผู้ซื้อพบผู้ขาย ด้วยการนำผู้ซื้อจากต่างประเทศมาพบปะกับผู้ผลิต หรือติดต่อกันโดยตรงระหว่างโรงสีและผู้ส่งออก หรือไม่จำเป็นต้องแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร หากมีผู้ประกอบการสนใจซื้อข้าวเปลือกไปแปลงสภาพเอง หรืออาจมีไซโลเก็บข้าวเปลือก เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายลงทั้งนี้ยอมรับว่าข้าวที่มีปัญหารับจำนำส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ข้าวขาว 15% และข้าวขาว 25% ส่วนข้าวที่ไม่มีปัญหา เช่น ข้าวหอมมะลิจังหวัด ข้าวหอมปทุมธานี ข้าวเหนียวเมล็ดยาว และข้าวเหนียวเมล็ดสั้น นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ถ้าตรวจพบว่าโรงสีรายใดทุจริตสวมสิทธิ์นำข้าวแหล่งอื่นเข้าร่วมโครงการรับจำนำ และเกษตรกรที่ฉ้อโกงนำเอกสารที่ไม่ถูกต้องจะถูกขึ้นบัญชีห้ามเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาลทั้งหมด โดยได้ขอให้องค์การคลังสินค้าหรืออคส.คุมเข้มการรับจำนำและตรวจสอบรายละเอียดของเกษตรกรและโรงสีที่เข้าร่วมโครงการอย่างรอบคอบ รวมถึงดูคุณภาพข้าวที่นำมาจำนำด้วย นอกจากนี้หากพบว่าข้าราชการรายใดไปมีส่วนพัวพันโกงรัฐจะต้องถูกออกจากราชการและดำเนินคดีตามกฏหมาย ส่วนเกษตรกรบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเก็บเกี่ยวไม่ทัน 28 ก.พ.57 อาจจะมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือ เช่น การขยายเวลาการรับจำนำ เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คลังแฉเพื่อนบ้านขนข้าวสวมสิทธิ์จำนำ

Posts related