นางอัมพวันพิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนย.) กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิ.ย.57 เท่ากับ 38.4  เป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 12เดือน   ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศและได้มีการคืนความสุขให้ประชาชน ทำให้ปัญหาทางการเมืองคลี่คลายบ้านเมืองมีความสงบ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับมาตรการหลักๆ ของ คสช. ที่ช่วยให้ตัวเลขดัชนีดีขึ้นเช่น การเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนทั้งการเร่งจ่ายเงินให้ชาวนาที่มีการค้างชำระจากโครงการรับจำนำข้าว,การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ,  การแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าเป็นเวลา6 เดือน สิ้นสุดเดือนพ.ย. 57,  การตรึงราคาก๊าซหุงต้มไว้ที่ 22.63บาทต่อกิโลกรัม,  การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 2% ต่อปีของคณะกรรมการนโยบายการเงิน เป็นต้นนางอัมพวันกล่าวว่า สำหรับความคาดหวังที่มีต่อรายได้ในอนาคตในอีก 3 เดือนข้างหน้าและการวางแผนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซื้อรถยนต์ในช่วง 6 เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน  แต่ยังอยู่ในระดับที่ไม่มีความเชื่อมั่นมากนักเพราะแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองเพิ่งจะคลี่คลาย ซึ่งโดยหลักต้องส่งผลทางจิตวิทยาให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังมีการรอดูท่าทีก่อน โดยเฉพาะชาวนาที่ต้องนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้“แม้ทิศทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ราคาสินค้าภาคการเกษตรยังไม่ดีขึ้น ปัญหาค่าครองชีพและหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยให้ประชาชนยังคงจับจ่ายอย่างระมัดระวัง”      

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสูงสุดรอบ 12 เดือน

Posts related