นายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร เปิดเผยถึงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรมอาหารครอบคลุมกิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ว่า อุตสาหกรรมอาหารไทยในภาพรวมทุกกลุ่มสินค้าในเดือนมิ.ย. ความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 55 โดยเฉพาะกลุ่มส่งออก รวมทั้งตลาดภายในประเทศที่มีกำลังซื้อกลับคืนมาอีกครั้ง ขณะที่ความเชื่อมั่นคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ 57.7 ทั้งนี้หากแบ่งกลุ่มประเภทธุรกิจพบว่า กลุ่มสินค้าข้าวและแป้งข้าวความเชื่อมั่น อยู่ที่ระดับ 57.2 กุ้งแช่แข็ง และแปรรูป อยู่ที่ระดับ 53.1 ไก่แช่แข็ง -แปรรูป อยู่ที่ระดับ 64.2 สับปะรดกระป๋อง อยู่ที่ระดับ 75.0 เครื่องปรุงรส อยู่ที่ระดับ 51.0 และอาหารอื่น ๆ อยู่ที่ระดับ 53.1อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาคธุรกิจที่สำคัญคือ ความผันผวนของวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแปรปรวนอาจเกิดภัยธรรมชาติจนกระทบการผลิต รวมถึงราคาเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคการผลิตอาจสูงขึ้น ส่วนมาตรการภาครัฐยังคงมีความสำคัญทั้งด้านการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจะหาทางช่วยเหลือและเยียวยาต่อไป รวมทั้งมาตรการเพื่อกระตุ้นการบริโภค การลงทุนและการส่งออกของประเทศให้เพิ่มขึ้น“ ผู้บริโภคภายในประเทศที่มีความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าปลีก ขณะที่ตลาดต่างประเทศก็ขยายตัวดี ทั้ง สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และอาเซียน”สำหรับความเชื่อมั่นรายสินค้า ในอุตสาหกรรมข้าวไทยในเดือนมิ.ย. อยู่ที่ 57.2 สะท้อนความเชื่อมั่นต่อคุณภาพข้าวไทยมากขึ้นเนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่ได้สร้างความมั่นใจทั้งด้านราคาและคุณภาพให้กับกลุ่มลูกค้า จึงทำให้ลูกค้ากลับมาสั่งซื้อข้าวไทยอีกครั้ง ส่วนใน 3 เดือนข้างหน้ามีทิศทางที่เป็นบวก โดยความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ 50.4

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ความเชื่อมั่นอุตฯอาหารฟื้นตัว

Posts related