รายงานฉบับล่าสุดของอีริคสันคอนซูเมอร์แล็บเรื่อง “Life in the Fast Lane – วิถีชีวิตที่พึ่งพาความเร็วบนเครือข่าย”ได้สะท้อนถึงอุปนิสัยการใช้งานของผู้บริโภคในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยพบว่าความเร็วบนเครือข่ายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้งานโมบายด์บรอดแบรนด์                 นอกจากนี้ความเร็วบนเครือข่ายยังส่งผลกระทบต่อการใช้บริการและนวัตกรรมใหม่ๆอีกด้วยโดยผู้บริโภคที่มีการใช้งานผ่านเครือข่ายที่มีความเร็วสูงขึ้นมักที่จะมีการใช้บริการดาต้าอี่นๆอีกด้วยเช่นเช่น การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment) และวิดีโอคอล(Video Calls)                 ทั้งนี้รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานโมบายด์บรอดแบรนด์จำนวน 1,279 คนซึ่งสามารถสะท้อนประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมดในประเทศซาอุดิอาระเบียโดยผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนนั้นใช้โมบายด์บรอดแบรนด์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือและดองเกิล(Dongle) และ 72 เปอร์เซ็นต์มีการใช้งานในแบบ Prepaidอีกด้วย                 ข้อค้นพบสำคัญจากรายงานฉบับนี้พบว่า เครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจะมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างจากผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่ช้ากว่าโดยผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมักจะมีมุมมองที่ดีต่อผู้ให้บริการรวมถึงยังเป็นผู้ที่มีการแนะนำผู้ให้บริการไปยังผู้ใช้งานรายอื่น   ความต้องการของผู้ใช้งานกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป   ทั้งในเรื่องของความคุ้มค่า (Valuefor Money) และประสิทธิภาพของเครือข่ายถือเป็นสองปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานโมบายด์บรอดแบรนด์ทุกคนแต่ประสิทธิภาพของเครือข่ายถือเป็นเรื่องที่ผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจะให้ความสำคัญน้อยลง                 ผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมักที่จะมีการเข้าถึงการใช้บริการดาต้าและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีความก้าวหน้ามากกว่าผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่ช้าเช่น วิดีโอคอล (Video Calls) และ การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ (MobilePayment) โดยการเปรียบเทียบการใช้บริการธุรกรรมทางโทรศัพท์ของกลุ่มคน2 กลุ่มนี้ พบว่ามีจำนวนเพียง 19เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่ช้าที่มีการใช้บริการดังกล่าวในขณะกลุ่มผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นมีจำนวนถึง 34เปอร์เซ็นต์ที่มีการใช้บริการดังกล่าว และมุมมองในเรื่องของราคาค่าบริการเสริมเป็นอุปสรรค ผู้บริโภคในประเทศซาอุดิอาระเบียต่างมองว่าราคาของการใช้งานบนเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นนั้นจะสูงกว่าถึงแม้ว่าการอัพเกรดไปสู่การใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ 44เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนปฏิเสธที่อัพเกรดการใช้งานในเครือข่ายที่มีความเร็วกว่าเพราะราคาค่าบริการรายเดือนที่เพิ่มขึ้น                 นายบัญญัติเกิดนิยม ผู้อำนวยการสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัทอีริคสัน กล่าวว่า การเข้าถึงโมบายบรอดแบรด์ได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเริ่มตั้งแต่ตอนตื่นนอนจนถึงเวลาเข้านอนทั้งนี้ในขณะที่การใช้งานแอพพลิเคชั่นใหม่ๆที่มีทันสมัยกำลังได้รับความนิยมดังนั้นประสิทธิภาพของเครือข่ายและความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจและความภักดี(Loyalty) กับผู้บริโภคอย่างมาก ในงานวิจัยนี้เรามีการเปรียบเทียบระหว่างผู้ใช้งาน 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นและกลุ่มผู้ที่ใช้งานเครือข่ายที่ช้าลงโดยเครือข่ายที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นในที่นี่นั้นคือเครือข่าย 4G และเครือข่ายที่มีความช้านั้นคือเครือข่าย3G “โดยผู้ใช้มาร์ทโฟนบนเครือข่ายที่เร็วขึ้นนั้นมีความพึงพอใจมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกว่าผู้ใช้ที่อยู่บนเครือข่ายที่ช้ากว่าและที่สำคัญผู้ใช้ที่มีความพึงพอใจอย่างมากนั้นยังมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้สนับสนุนแนะนำเครือข่ายที่พวกเขาใช้งานให้กับผู้อื่น”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ความเร็วของเครือข่ายมือถือมีผลต่อผู้บริโภค

Posts related