ที่กรมช่างอากาศ วันที่ 12 มิ.ย.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ได้ประชุมร่วมกับนายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารายละเอียดแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งไทยทั้งหมด  โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมเดิมที่เน้นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้า 10 สาย การปรับปรุงทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท (ทช.)  การก่อสร้างท่าเทียบเรือ การขุดลอกร่องน้ำ  รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของไทย ถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี ตั้งแต่ปี 58-65 กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 3 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเพิ่มจากแผนเดิมที่รัฐบาลชุดที่แล้วจะดำเนินการใน พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์นี้ จะถือเป็นแผนแม่บทที่มีโครงการรวม ทั้งทางราง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ จากเดิมที่ไม่ได้ใส่โครงการทางอากาศไว้ ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูง นั้นยังจะไม่มีการนำเสนอในแผนครั้งนี้ เพราะอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 59  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ถก คมนาคม พิจารณาโครงสร้างพื้นฐาน 3 ล้านล้าน

Posts related