พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทองรองโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ในฐานะหัวหน้าคสช. เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมาคสช. ได้ประเมินถึงความมั่นใจต่อภาพรวมของเศรษฐกิจว่า ล่าสุดภาคเศรษฐกิจเริ่มมีความมั่นใจในทิศทางการแก้ไขปัญหา และแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินของคสช.ที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ต่อภาคเศรษฐกิจให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างเป็นระบบทั้งภาคราชการ เอกชน และผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศได้ขณะที่โครงการรับจำนำข้าวนั้น หัวหน้าคสช.ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งปัจจุบันได้จ่ายเงินให้กับชาวนาไปแล้ว เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคสช. ที่ต้องการเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยได้ย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้จ่ายเงินให้กับชาวนาจนเสร็จสิ้นทุกราย นอกจากนี้ในด้านสินค้าเกษตรกรอื่น ๆ ที่ยังรอการแก้ไขนั้น ได้ฝากให้ฝ่ายเศรษฐกิจไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการแก้ไขที่ชัดเจนต่อไป เพื่อจะเร่งแก้ปัญหาให้เหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวด้วยส่วนการสร้างความเข้าใจในพื้นฐานของการบริหารราชการให้ต่างประเทศรับทราบนั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ และทูตทหาร เร่งชี้แจงทูตของประเทศต่าง ๆ ให้ได้รับข้อมูลครบทุกประเทศว่า คสช.ใช้กลไกบริหารราชการอย่างไร โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบ เพื่อสร้างความมั่นใจและให้ต่างประเทศรับทราบ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ประเมินเศรษฐกิจเริ่มมั่นใจ

Posts related