วันนี้ (16 มิ.ย.) เวลา 09.30 น.ที่ บริษัท ทีโอที แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.รณชัย มัญชุสุนทรกุล เจ้ากรมจเรทหารบก และกรรมการ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ที่มี พล.ท. อนัตพร กาญจนรัตน์ปลัดบัญชีทหารบก เป็นประธาน ตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้บริหาร ทีโอที เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆของทีโอที ทั้งนี้ คตร.ได้กำชับถึงการดำเนินธุรกิจ โดยธุรกิจไหนหากเดินหน้าได้ให้ทีโอทีรีบดำเนินการ และธุรกิจไหนไม่สามารถผลักดันได้ก็ให้หยุด ในขณะที่แผนธุรกิจอันไหนคิดว่ามีปัญหาให้เสนอมายัง คตร.อย่างไรก็ตาม โครงการที่ให้ติดตาม คือ โครงการสร้างโครงข่ายมือถือ 3 จี ถือเป็น 1 ใน 8 โครงการที่ คตร.ให้เข้าตรวจสอบข้อมูลช่วง 16-18 มิ.ย.นี้โดย 3 จี ทีโอที มีวงเงินลงทุนที่ 15,999 ล้านบาท ที่เปิดประมูลเมื่อปี 2554 และได้ติดตั้งสถานีฐานครบถ้วน 5,320 แห่ง เมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา เป็นโครงการที่ได้รับร้องเรียนไปยังสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน(สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ทำให้คตร.ต้องเข้ามาตรวจสอบที่มาของโครงข่าย 3 จีทั้งหมดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีโอที ได้เตรียมเสนอแผนการดำเนินงานให้ คสช.พิจารณา โดยทีโอที ประสบปัญหาการบริหารงานมาตลอดจากนโยบายการบริหารของรัฐที่ผิดพลาดและข้อจำกัดทางกฎหมายมาตั้งแต่ปี 2546 เช่น ในอดีต ทีโอที ได้รับค่าเชื่อมต่อเลขหมายแอ็กเซสชาร์จ (เอซี) จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และคู่สัญญาสัมปทานปีละ 20,000 ล้านบาท โดยรวมเป็นเวลา 10 ปี แต่เมื่อคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้ออกประกาศค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (ค่าไอซี) ทำให้ กสท และคู่สัญญายกเลิกการจ่ายค่าเอซี และหันไปจ่ายค่าไอซี ทำให้ทีโอทีขาดรายได้ไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท ทีโอทีมีการฟ้องร้องและคดีก็อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีนอกจากนี้ กรณีที่สัญญาสัมปทานเอไอเอสจะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.58 นี้ ซึ่งเอไอเอสต้องโอนทรัพย์สินให้ทีโอที ตามสัญญาสัมปทานแต่ทีโอที ไม่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาสร้างมูลค่าหรือต่อยอดทางธุรกิจได้ เนื่องจากไม่มีคลื่นความถี่ เพราะคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะนำคลื่น 900 เมกะเฮิตรซ์ ไปเปิดประมูลในเดือนพ.ย.57 นี้ และทีโอทีคงไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ง่ายทั้งนี้ หากทีโอทีไม่สามารถดำเนินการโครงการใดๆ ได้ ไม่มีคลื่นความถี่ใช้งาน เชื่อว่าในปี 2560 ทีโอทีจะขาดทุนมากกว่า 100,000 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.สอบโครงการ 3 จี ทีโอที หลังโดยร้องเรียนมาก

Posts related