นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งให้กระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติม เพื่อขายให้กับประชาชนทั่วไป หลังจากที่การออกพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นอายุ 7 ปี และ 10 ปี วงเงิน 30,000 ล้านบาท ที่จะเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป ช่วงวันที่ 15-25 ก.ค. นี้ ได้มีผู้สนใจซื้อไปหมดแล้ว เนื่องจากให้ผลตอบแทนดี โดยพันธบัตรอายุ 7 ปี ให้อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปีทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปพิจารณาว่าการออกพันธบัตรออทรัพย์เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงวัตถุประสงค์การใช้วงเงินดังกล่าว ส่วนการกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงต้องดูความเหมาะสมของตลาด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปการออกพันธบัตรออมทรัพย์ภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อรายงานให้ คสช. ทราบอีกครั้งนอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้นำเสนอการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ คสช.พิจารณาแล้ว โดยอยู่ระหว่างรออนุมัติว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร และช่วงใด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบที่สุด รวมถึงการขยายระยะเวลาลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้เสนอขยายเวลามาตรการดังกล่าวไปแล้ว รอเพียงการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกฎหมายหลายตัวต้องปรับแก้ หรือออกกฎหมายใหม่ คงต้องรอ คสช.พิจารณาก่อน แต่ในส่วนที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ ก็จะดำเนินการ แต่ยืนยันว่าจะไม่ให้กระทบรายได้ของประชาชน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.สั่งคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติม

Posts related