วันนี้(23 มิ.ย. )ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช. ) ให้สำนักงานกสทช. นำโครงการแจกคูปองส่วนลดซื้ออุปกรณ์ทีวีดิจิตอลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอล ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ซึ่งจะนำเข้าที่ประชุมกสทช.ในวันที่25 มิ.ย. นี้ โดยจะเปิดรับฟังให้ครอบคลุมได้แก่ กรุงเทพฯ จ. เชียงใหม่ จ. สงขลา และจ. ขอนแก่น ทั้งนี้ หากสำนักงานกสทช.นำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นตามกรอบระยะเวลา15 วันแล้ว ต้องแจ้ง คสช. ผ่านคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ(คตร.) แล้วนำเข้าที่ประชุมกสทช.พิจารณามูลค่าราคาคูปอง การแจกจ่ายให้กับอุปกรณ์อะไรบ้างหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่างๆ อย่างไรก็ตามคาดว่า กระบวนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะแล้วเสร็จภายในวันที่15 ก.ค.57 คาดว่าสามารถแจกคูปองเงินสดส่วนลดสนับสนุนอุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลได้ช่วงกลางเดือนก.ย.57นี้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ให้เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะก่อนแจกคูปองทีวีดิจิตอล

Posts related