นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 8 ปี ตั้งแต่ ปี 58-65ประกอบด้วย 4 ด้าน 5 แผนงานพร้อมทั้งยังเห็นชอบขยายโครงการลดค่าครองชีพ รถเมล์รถไฟฟรีอีก 6เดือนไปจนถึงเดือนม.ค.5 8โดยโครงการเร่งด่วนที่ต้องเร่งทำในปี 57-58 ประกอบด้วยขยายรถไฟทางคู่เดิม 6 เส้นทางวงเงิน 127,472ล้านบาท และรถไฟทางคู่แบบขนาดทางมาตรฐาน1.435 เมตร ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า(ไฮสปีดเทรนเดิม) 2 เส้นทางวงเงิน 741,460ล้านบาทรวมถึงโครงข่ายถนนสายหลักเชื่อมเมืองหลักกทม.และปริมณฑลทั้งนี้ คสช.ยังเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานร่วมกัน ระหว่างสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และกระทรวงคมนาคมโดยมี พล.อ.อ.ประจินจั่นตอง ผบ.ทอ.รองหัวหน้าคสช. และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน ในการพิจารณารายละเอียด และจัดสรรแหล่งที่มาของเงินลงทุนในระยะเร่งด่วน เพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วันสำหรับรถไฟทางคู่รางมาตรฐาน 1.435 เมตร วิ่งด้วยความเร็ว 160 กม.ต่อชม. โดยจะก่อสร้าง 2 เส้นทาง คือสายอีสาน หนองคาย-โคราช-สรพบุรี-แหลมบัง-มาบตาพุดระยะทาง 737 กม. วงเงิน392,570 ล้านบาท และสายเหนือ เชียงของ-เด่นชัย-บ้านภาชี ระยะทาง 655 กม.วงเงิน 348,890 ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้าง ปี 58–64 จะใช้ในการขนส่งผู้โดยสารใช้ความเร็ว160 กม.ต่อชม.และขนสินค้าใช้ความเร็ว120กม.ต่อชม. โดยมีเป้าหมายจะเชื่อมต่อกับประเทศจีนตอนใต้และช่วงแรกจะว่าจ้างศึกษาเพื่อปรับแบบการก่อสร้างจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงซึ่งทำให้ค่าก่อสร้างลดลงจากเดิมกม.ละ 500– 600 ล้านบาทเหลือเพียง 350– 400 ล้านบาท“ทางคู่แบบมาตรฐาน ก็คือรถไฟความเร็วสูงเดิม แต่ปรับลดขนาดความเร็วจากเดิมมากกว่า 200 กม.ต่อชม. เหลือเพียง160 กม.ต่อชม. จึงไม่เรียกว่ารถไฟความเร็วสูง แต่อนาคตจะเพิ่มความเร็วเปลี่ยนไปเป็นรถไฟความเร็วสูงได้ เพราะระบบรางรองรับได้ จึงถือว่าเป็นการลงทุน เพื่อลดภาระการลงทุนในอนาคต”นางสร้อยทิพย์ กล่าวว่า โครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน6 เส้นทาง887 กม .วงเงิน 127,472 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ชุมทางจิระ-ขอนแก่น185กม.วงเงิน 16,007 ล้านบาท 2. ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร167 กม. วงเงิน 17,293 ล้านบาท3. นครปฐม-หัวหิน165 กม.วงเงิน 20,038 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการช่วงปี 58-61ส่วน 4.มาบกะเบา-นครราชสีมา132 กม. วงเงิน29,855 ล้านบาท5.ลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 กม. วงเงิน 24,842 ล้านบาท6.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 90 กม. วงเงิน 9,437 ล้านบาท ดำเนินการ ปี 59-63 ยังไม่รวมสายฉะเชิงเทรา –คลอง 19-แก่งคอยอยู่ในขั้นตอนเตรียมเปิดประกวดราคา รอให้คณะกรรมการคตร.ตรวจสอบรายละเอียดโครงการหากสามารถขยายทางคู่ได้ตามแผน จะทำให้ขบวนรถไฟที่ให้บริการวันละ 288 เที่ยวต่อวันเพิ่มเป็น 800 เที่ยวต่อวัน"ระยะเร่งด่วน นอกจากการขยายทางคู่แล้ว จะจัดหัวรถจักรขบวนรถใหม่ และปรับเปลี่ยนระบบอาณัติสัญญาณ ไปใช้ระบบอัตโนมัติในส่วนของหัวรถจักรที่มีการจัดหาแล้ว 20 หัว จะส่งมอบภายในเดือนส.ค.นี้ และจัดหาเพิ่มเติมใหม่อีก 50 หัวและส่วนที่จะซ่อมหัวรถจักรเดิม 50 หัว จะเปลี่ยนเป็นจัดซื้อใหม่ 36 หัวแทนรวมจะมีหัวรถจักรใหม่ทั้งสิ้น106 หัว"ส่วนการพัฒนาทางหลวง 4 ช่องจราจรได้แก่ทางหลวงหมายเลข 4 กระบี่-อ.ห้วยยอด ทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์-อ.สมเด็จ ตอน 2 ทางหลวงหมายเลข 304 กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย ทางหลวงหมายเลข 314 อ.บางปะกง-อ.ฉะเชิงเทราตอน 2ทางหลวงหมายเลข 3138อ.บ้านบึง-อ.บ้านค่ายตอน 3 และบูรณะทางหลวงสายหลัก ที่เชื่อมระหว่างภาคทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด ทางหลวงที่สนับสนุนการเกษตรและการท่องเที่ยวรวมทั้งพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าด้วยนางสร้อยทิพย์ กล่าวว่า โครงการรถไฟฟ้า10เส้นทาง จะเร่งรัดโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 เส้นทาง8 9กม.คื อสายสีม่วงบางใหญ่-บางซื่อ23 กม.จะสร้างเสร็จปี 58 สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ-บางแค27 กม. สร้างเสร็จปี 60 สายสีเขียวช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 12.8 กม. สร้างเสร็จปี 60 สายสีแดงบางซื่อ-รังสิต26 กม.จะพิจารณาปรับแบบคาดจะสร้างเสร็จปี 60ส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการปี 57– 58คือสายสีเขียว ช่วงสะพานใหม่-คูคต 7 กม.และหมอชิต-สะพานใหม่ 11.4 กม. จะเร่งรัดประกวดราคา ส่วนที่พร้อมประกวดราคา 3 โครงการ86.4 กม.ในความรับผิดชอบของ รฟม.คือ สายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี20 กม. อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี 36 กม.และสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-พัฒนาการ 30.4 กม. เตรียมขออนุมัติโครงการ ส่วนอีก 3 เส้นทางในความรับผิดชอบของ ร.ฟ.ท.คือ 1. บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน 25.5 กม. 3. ส่วนต่อขยายแอร์พอร์ตลิงค์พญาไท–ดอนเมือง21.8กม. ร.ฟ.ท.พร้อมประกวดราคาและ 3. ส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10.3 กม. เตรียมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คสช.ไฟเขียวยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

Posts related