วันนี้(12 มิ.ย.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)และกสทช.เห็นชอบนำเงินไปสนับสนุนให้ทาง บริษัท อาร์เอส อินเตอร์เนชั่นแนล บรอดคาสติ้งแอนด์ สปอร์ต แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 427.015 ล้านบาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จากเดิมที่อาร์เอสยื่นเสนอมา 766 ล้านบาท เพื่อให้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีได้ทาง ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 8 และช่อง 11 ที่กำลังดำเนินการยื่นขอเพิ่มเติมจากฟีฟ่า ในระบบเอชดี โดยวงเงินที่นำมาสนับสนุนดังกล่าวโอนมาจากกองทุนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)เดิม ค่าปรับทางปกครองต่างๆและไม่กระทบต่อการสนับสนุนคูปองเงินสดส่วนลดเพื่อแลกซื้ออุปกรณ์รับชมดิจิตอล สำหรับวงเงินดังกล่าวไม่ใช่การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ที่อาร์เอสซื้อมาเมื่อปีพ.ศ.2548แต่เป็นการจ่ายค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ วงเงินจากการขายกล่องบอลโลกที่หลืออีก 7 แสนกล่องจาก 1ล้านกล่องที่นำเข้าที่มีราคากล่องละ1,590 บาท เงินที่จะได้จากทีวีแบบบอกรับสมาชิก(เพย์ทีวี)และเงินที่จะได้จากเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมส่วนสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อกล่องบอลโลกไปเรียบร้อยแล้วนั้นต้องเจรจากับทางอาร์เอส ซึ่งที่ประชุมยังไม่ได้คุยประเด็นนี้ เพราะถ้าคุยกันก็ไม่จบ ทั้งนี้ การนำเงินไปสนับสนุนนั้นสอดคล้องกับวัตุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไปตามพ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 และสอดคล้องกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ กองทุน กทปส. “โอกาสที่กรอบวงเงินจะลดลงนั้นมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากตอนนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาจำนวนเงินที่เหมาะสม คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 1 เดือนส่วนการจ่ายเงินให้กับอาร์เอสจะดำเนินการจ่ายเป็นงวดๆไปและยืนยันว่าการนำเงินไปอุดหนุนนั้นทำถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน ” นายฐากรกล่าวว่า อย่างไรก็ตามที่ประชุม กสทช.มีผู้เข้าประชุม 8 คน ลงมติ 6 ต่อ 1 เห็นชอบให้นำเงินจากกองทุนกทปส. โดยกรรมการ กสทช. ที่ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานบอร์ดกสทช. , พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.,พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ,นายสุทธิพล ทวีชัยการ ,นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ,พล.อ.สุกิจขมะสุนทร และมีน.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ลงมติไม่เห็นด้วย ส่วน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช.ขอออกจากที่ประชุม ด้วยเหตุผลว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากได้ต่อสู้กับอาร์เอส ส่วนนายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ , นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ไม่เข้าร่วมประชุม  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คอบอลเฮ กสทช.จ่าย 427 ล้านให้ดูบอลโลกฟรี(ชมคลิป)

Posts related