นายโสภณ พรโชคชัย ประธาน กรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เปิดเผยว่า ปี 57 นี้ จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่เกิน 100,000 หน่วย รวมมูลค่าไม่เกิน 300,000 ล้านบาท หรือลดลง 25-30% จากปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลง จากภาครัฐไม่สามารถลงทุนได้ และปัญหาการเมืองที่ยังยืดเยื้อ “ตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้ คงหลีกเลี่ยงไม่พ้นประเด็นการเมือง เพราะทุกวันนี้ การจัดกิจกรรมทางการตลาดไม่ค่อยได้ผล เนื่องจากสถานกาณณ์ทางการเมืองกำลังแรง จนดึงความสนใจของประชาชนออกไป และนักลงทุนคงไตร่ตรองแล้วว่าจะเก็บเงินไว้ก่อน ดูลู่ทางที่ดีในอนาคตก่อน ดีกว่าเสี่ยงลงทุนในขณะนี้ อีกทั้งผู้ประกอบการต้องปรับตัว ด้วยการทบทวน ลดเป้าหมายการลงทุนใหม่ และพยายามผ่องถ่ายขายทรัพย์ออกโดยเร็ว รวมถึงสำรวจวิจัยตลาดให้ดีก่อนการลงทุน” พร้อมกันนี้ ภาครัฐต้องสร้างระบบคุ้มครองเงินดาวน์ของผู้บริโภคภาคบังคับแก่บริษัทพัฒนาที่ดินทุกแห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับระบบตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวม ตลอดจนควบคุมความต้องการซื้อ ด้วยการเพิ่มอัตราเงินดาวน์ เพื่อลดการเก็งกำไรระยะสั้น รวมทั้งการพยายามขายทรัพย์สินมือสองให้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ผ่านกรมบังคับคดี สถาบันการเงินด้วยวิธีการประมูลทรัพย์ที่เปิดเผยและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 56 ที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีโครงการเปิดใหม่ถึง 475 โครงการ รวม 131,645 หน่วย คิดเป็นมูลค่ากว่า 385,447ล้านบาท ราคาขายเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 2.92 ล้านบาท ใกล้เคียงกันมากตลอด 3 ปีที่ผ่านมา แต่ในด้านจำนวนหน่วย และมูลค่าการพัฒนาโครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 29% เพราะเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตดี ยกเว้นช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้ยอดการเปิดตัวโครงการใหม่ชะลอลงอย่างเห็นได้ชัด จากปัญหาทางการเมือง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาดตลาดอสังหาฯ57หด 25-30%

Posts related