นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อินดัสเตรียล เอสเตท ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมไฮเทค (บ้านหว้า) และที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร เปิดเผยว่า  แนวโน้มยอดขายนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการปี 57 คาดว่า ลดลง 20-30% จากปี 56 ที่มียอดขายรวม 5,000 ไร่ เนื่องจากการลงทุนที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว  รวมทั้งผลกระทบทางการเมืองไทย และศักยภาพการแข่งขันของไทยเริ่มลดลง จากนโยบายเพิ่มค่าแรง 300 บาท ทำให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูงขึ้น “แม้ว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปแล้ว จุดดีก็คือไม่มีเหตุรุนแรงทำให้นักลงทุนเก่าไม่ได้แตกตื่นอะไร แต่นักลงทุนใหม่เองคงจะต้องรอความชัดเจนแน่นอน และถ้ารอไม่ได้ก็คงมองที่อื่น ส่วนนักลงทุนเก่านั้นคงไม่ไปไหนซึ่งช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงปิดบัญชีของญี่ปุ่นการขายพื้นที่ช่วงนี้ทุกปี จึงเป็นช่วงชะลอตัว และหลังเดือนเม.ย.ไปแล้ว จะกลับมาบูมใหม่ ดังนั้นการลงทุนระยะนี้ จึงต้องรอดูต่อไป หากการเมืองยืดเยื้อกว่า 6 เดือน จะส่ลผลกระทบอย่างชัดเจน แต่จะมากน้อยเพียงใด ยังตอบไม่ได้” นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กนอ. เห็นชอบให้ กนอ. ร่วมกับเอกชนจัดตั้งนิคมฯ ใหม่อีก 5 แห่ง ประมาณ 8,719 ไร่ คาดว่า จะมีมูลค่าการลงทุน 309,000 ล้านบาท และมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า 120,000 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม สำหรับนิคมฯ แห่งใหม่  คือ โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 4 จังหวัดชลบุรี พื้นที่โครงการประมาณ 653 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินงานโดย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค คาดว่า มีมูลค่าการลงทุน 22,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 54,000 คน , โครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง โครงการ 5 จังหวัดชลบุรี พื้นที่โครงการประมาณ 1,472 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินงานโดย บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค คาดว่า จะมีมูลค่าการลงทุน 52,000 ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 13,000 คน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาดยอดขายนิคมอุตฯ ปี 57 ลด 30 %

Posts related