นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจว่า ยอดการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลกินเจในปี 57 มีมูลค่า 51,270.16 ล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 27.7%เนื่องจากในปีนี้เป็นการกินเจ 2 ครั้งในรอบ 182 ปี แบ่งเป็นรอบแรกระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 2 ต.ค. 57 และ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 1 ก.ย. 57 ประกอบกับราคาอาหารและผักที่ใช้ในการกิจเจเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ5-10%ส่งผลให้มีมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งนี้ธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากเทศกาลกินเจมากที่สุดคือ ธุรกิจอาหารและวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจ คาดว่าจะมีเงินสะพัดเฉพาะในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการอาหารประมาณ 42,000 -45,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเม็ดเงินที่ลงสู่ระบบจากเทศกาลกินเจทั้งหมดในปีนี้จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยได้เป็นอย่างดีและเมื่อรวมกับมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเชื่อว่าในไตรมาสที่ 4 จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ในระดับ 4-5%และทั้งปีจะขยายตัวได้ในระดับ 2%“ในภาพรวมจะมีเงินสะพัดมากที่สุดในรอบ 7 ปีเพราะมีการกินเจ 2 รอบ ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับเศรษฐกิจไทยเพราะเทศกาลจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวหนึ่งที่จะดันเศรษฐกิจไทยในปี 57 ให้โตได้ในระดับ 2%ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมชะลอตัว และเมื่อรวมกับการเร่งรัดการจ่ายงบฯที่ยังค้างอยู่ก็จะช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศได้เป็นอย่างดีเช่นกัน” นายธนวรรธน์ กล่าวว่า แม้ปีนี้จะมีมูลค่าการใช้จ่ายที่สูง แต่หากพิจารณาในภาพรวมเทศกาลกินเจในปีนี้ถือว่ายังไม่คึกคัก เพราะหากเปรียบเทียบเฉพาะรอบแรกระหว่างวันที่ 24 ก.ย. – 2 ต.ค. 57 มีมูลค่าการใช้จ่ายเพียง 41,012.34 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 2.1%และเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 7 ปีเช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจยังซบเซาทำให้ประชาชนระวังการจับจ่ายใช้สอยในการซื้อสินค้า ขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายรอบ 2 ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. – 1 พ.ย. 57 มีมูลค่า 10,257.82 ล้านบาท

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาดเงินสะพัดเทศกาลกินเจ 5.1 หมื่นล้าน

Posts related