นายมนูญ ศิริวรรณ นักวิชาการด้านพลังงาน เปิดเผยว่า ราคาน้ำมันขายปลีกทุกชนิดในสัปดาห์นี้จะไม่เคลื่อนไหว ซึ่งเป็นไปตามสถานการณ์โลก แต่ในส่วนของการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน1-2วันนี้ คาดว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) จะเรียกประชุม เพื่อเก็บเงินน้ำมันดีเซลเข้ากองทุนฯ เพิ่มเติม จากปัจจุบันกองทุนฯ ช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 50 สตางค์  เนื่องจากล่าสุดค่าการตลาดของดีเซลอยู่ระดับลิตรละ 1.80-1.90บาท สูงกว่าค่าการตลาดปกติที่ควรอยู่ระดับลิตรละ1.50 บาท ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินค่าการตลาด ยังปกติ จึงไม่น่าเปลี่ยนแปลง “หากเก็บเงินดีเซลเข้ากองทุนจะทำให้สภาพคล่องดีขึ้น เพราะปัจจุบันมีฐานะสุทธิติดลบกว่า 3,000 ล้านบาท และกองทุนฯใช้เงินอุดหนุนดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 50 สตางค์ ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะอุดหนุนน้ำมันดีเซลลดลง เพื่อทำให้ค่าการตลาดอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการบริหารดังกล่าวจะต้องรอราคาน้ำมันตลาดสิงคโปร์ปิดอีกครั้งเพื่อดูว่าราคาดีเซลจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คาด กบง.ลดอุดหนุนดีเซล

Posts related