กรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดนำเข้าหอมแดง หลังเจอผู้นำเข้าหอมใหญ่แดงที่ต้องเสียภาษี 142% แต่กลับแอบนำเข้าในหมวดเดียวกับหอมแดงโดยไม่ต้องเสียภาษีจนเกษตรกรไทยเดือดร้อน
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมฯเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ   เพื่อป้องกันการนำหอมใหญ่แดงเข้ามาในต้นทุนต่ำแข่งขันกับหอมแดงไทย   เนื่องจากพบว่ามีการแอบนำหอมใหญ่แดงจากปกติที่ต้องเสียภาษีในพิกัดเดียวกับหอมใหญ่ในอัตรา 142 % มาอ้างเป็นหอมแดงที่ไม่ต้องเสียภาษี ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในไทยได้รับความเดือดร้อน   “ตั้งแต่ต้นปี 56   ถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้รายงานปริมาณนำเข้าหอมแดงกว่า 15 ,000 ตัน   แต่เมื่อตรวจสอบรายละเอียดส่วนใหญ่เป็นหอมใหญ่แดง ดังนั้นกรมฯ จำเป็นต้องกำกับดูแลป้องกันไม่ให้หอมหัวใหญ่แดงนำเข้ามีต้นทุนต่ำกว่าความเป็นจริงเข้ามาแข่งขันในราคาที่ต่ำกว่าหอมแดงของไทย  โดยหอมแดงไทยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับพี่น้องเกษตรกรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ซึ่งใกล้จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวและมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือน ธ.ค. – มี.ค.แล้ว หากไม่เร่งดำเนินการป้องกันจะเกิดปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรตามมาภายหลัง” นายสุรศักดิ์กล่าวว่า กรมฯได้กำหนดมาตรการจัดระเบียบการนำเข้าใหม่โดยให้ผู้นำเข้ายื่นแผนการนำเข้าและประกอบการมาขอหนังสือรับรองการนำเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศก่อนการนำเข้า เพื่อใช้แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า รวมถึงดูแลกำหนดให้การนำเข้าหอมแดงเพื่อการบริโภคไม่สามารถนำมาขยายพันธุ์ ต่อได้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผลผลิตของประเทศในเชิงปริมาณ  โดย กรมฯ จะเร่งดำเนินการให้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้โดยเร็ว ที่สุด และอาจมีการดำเนินมาตรการลักษณะเดียวกันกับสินค้ากระเทียมด้วย     “ในปี 56 ไทยมีพื้นที่เพาะปลูกหอมแดงรวมทั้งประเทศ 102 ,060 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 100 ,861 ไร่ ผลผลิตรวม 215 ,033 ตัน และผลผลิตต่อไร่ 2 ,107 กิโลกรัม โดยมีแหล่งผลิตหอมแดงที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ ลำพูน และเพชรบูรณ์”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : คุมนำเข้าหอมแดง

Posts related