นางนันทวัลย์ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพาณิชย์  เปิดเผยว่า  กรมฯร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย, สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย, สมาคมวรจักรและสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทยจัดงาน”แสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 57″ หรือหรือ TAPA 2014  ซึ่งเป็นงานโชว์สุดยอดเทคโนโลยีสีเขียวเน้นการผลิตที่ปลอดภัยและรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรองรับตลาดเออีซี ในระหว่างวันที่ 28 เม.ย. – 1พ.ค.นี้ ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา “งานในครั้งนี้ได้มีค่ายรถยนต์และผู้ประกอบการทั้งจากไทยและต่างประเทศร่วมงาน ได้แก่ จีน ใต้หวัน มาเลเซียสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง อินเดีย สิงคโปร์ เป็นต้น  ซึ่งในปีนี้เราต้องการจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี พร้อมผลักดันในการใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดทั้งด้านการค้าและการลงทุนอันจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสขยายการค้าระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากตลาดภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดขนาดใหญ่”  ทั้งนี้ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 ราย และมีเงินสะพัดประมาณ 800 ล้านบาท โดยวันที่ 28-30เม.ย.นี้ เป็นวันเจรจาธุรกิจขณะนี้มีนักธุรกิจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 400 ราย  แม้ว่าจะมีปัญหาทางการเมืองแต่หลายฝ่ายเชื่อว่าจะไม่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น และในวันที่ 1 พ.ค.เป็นวันค้าปลีก    นางนันทวัลย์กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะผลิตรถยนต์ รวมประมาณ 2.5 ล้านคันจากปีที่ผ่านมามียอดผลิตรถยนต์รวม 2.457 ล้านคัน โดยเป็นผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดอันดับ 9 ของโลกและตั้งเป้าหมายจะผลิตรถยนต์ได้ 3 ล้านคันในปี 59 ซึ่งทำให้ไทยจะก้าวขึ้นสู่เป็นประเทศผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดอยู่ในอันดับ5 ของโลก นางอัชฌา ลิมป์ไพฑูรย์นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมยังเชื่อว่าการผลิตและการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ของไทย ยังมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางที่ดีซึ่งในช่วง2เดือนที่ผ่านมา ยอดการส่งออกยานยนต์ ได้  180,000 ล้านบาทและเชื่อมั่นว่า ระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ การส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าสน่าจะเติบโตได้ 5-10% อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ค่ายรถยนต์แห่ร่วมงานยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่ง

Posts related