นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า กรมฯได้ประกาศ ราคารับซื้อและราคาจำหน่ายสุกรเนื้อสุกรแนะนำ ระหว่างวันที่ 8-13 เม.ย. 57ดังนี้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มราคา 78-80 บาทต่อกก. ,ราคาจำหน่ายส่งหมูชำแหละ(หมูซีก) ไม่เกินราคา กก.ละ 92-94 บาท, ราคาจำหน่ายส่งชิ้นส่วนหมูเนื้อแดง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่)ไม่เกินราคา127-129 บาทต่อกก. ,ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงไม่ตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ราคาไม่เกิน143-145 บาทต่อกก. ราคาจำหน่ายปลีกหมูเนื้อแดงตัดแต่ง(เนื้อสะโพก เนื้อไหล่) ราคาไม่เกิน154-157 บาทต่อกก.“กรมจะติดตามสถานการณ์และราคาสุกรอย่างใกล้ชิดและขอให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ผู้บริโภคเห็นอย่างชัดเจนถ้าหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้ามีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการแจ้งที่สายด่วน กรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ หากพบการกระทำผิดกรมจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : ค้าภายในประกาศห้ามหมูแดงเกิน 157 บาท

Posts related