นายจิรชัย มูลทองโร่ย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้รับมอบนโยบายจากม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจปริมานและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ให้เป็นหัวหน้าชุดตรวจสอบสต๊อกข้าวคงเหลือของรัฐทั่วประเทศ พร้อมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ และผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง รวม 100 ชุด โดยในวันที่ 2 ก.ค.นี้ ม.ล.ปนัดดา จะมอบนโยบาย และแนวทางการตรวจสอบ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายเป็นโกดัง1,800 แห่ง และไซโลอีก 137 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แน่นอนของสต๊อกข้าวแต่ละแห่งของรัฐว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และตรงตามเอกสารหรือไม่ “ในวันที่ 2 ก.ค.นี้ จะซักซ้อมความเข้าใจทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการเข้าตรวจสอบสต๊อกข้าว โดยผู้ตรวจทุกคนจะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าชุด ทำงานร่วมกับทางกองทัพ และตัวแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มาร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย โดยตนเองนั้น เบื้องต้นได้รับมอบหมายให้ดูแลในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้ได้มีกรอบการทำงานตั้งแต่เดือนก.ค.-ส.ค.นี้ จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลมาให้ที่ประชุมดูตัวเลขที่ผู้ตรวจไปตรวจสอบมาอีกที”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดทีมผู้ตรวจลุยตรวจสต๊อกข้าว

Posts related