พล.ต.นิรันดร สมุทรสาคร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) เปิดเผยหลังหารือร่วมกับนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่ง จำกัด เพื่อวางมาตรการจัดระเบียบรถแท็กซี่ภายสถานีขนส่งต่างๆ ของ บขส.ว่า หลังจากรับฟังข้อมูล บขส. ไม่พบปัญหาเรื่องมาเฟียคุมคิวแท็กซี่หรือร้านค้าภายใน บขส. แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบริหารจัดการภายในที่ยังไม่คล่องตัว เนื่องจากมีแท็กซี่จำนวนหนึ่งเข้ามาจอดแช่เพื่อรอรับผู้โดยสารทำให้เกิดปัญหาจราจร  นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือ บขส. อนุโลมให้แท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสารภายใน สามารถรับผู้โดยสารรายอื่นที่มายืนรอใช้บริการบริเวณนั้นออกไปได้ด้วย  นอกเหนือจากการไปเข้าคิวใช้บริการแท็กซี่ในจุดที่บขส.จัดไว้ ขณะเดียวกันยังได้รับทราบปัญหาภาระค่าครองชีพของแท็กซี่ เบื้องต้นจึงได้ขอให้บขส.ชะลอ หรือยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเข้ามารับผู้โยสารภายในบขส  เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แท็กซี่ พล.ต.นิรันดร กล่าวต่อว่า ผู้ขับขี่แท็กซี่ถือเป็นกลุ่มที่ คสช.ต้องดูแล และพบว่าแท็กซี่ 1 แสนรายในกรุงเทพมหานครกำลังประสบปัญหาปากท้อง ตั้งแต่ช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาภายในประเทศตั้งแต่เดือนพ.ย. 56 ที่ผ่านมา  ทำให้รายได้ปรับลดลง ไม่พอกับค่าใช้จ่าย บางรายถึงขนาดไม่มีเงินไปผ่อนค่างวดรถทำให้ถูกบริษัทไฟแนนซ์ยึดรถไป20-30 คันแล้ว  ส่วนข้อเสนอของกลุ่มแท็กซี่ที่เสนอขอปรับขึ้นค่าโดยสารมิเตอร์จากอัตรา ปัจจุบันที่  35 บาท นั้น  คสช.ไม่ต้องการให้แท็กซี่ผลักภาระไปให้ผู้บริโภครับผิดชอบ ดังนั้นจะขอความร่วมมือให้แท็กซี่ตรึงราคาเดิมไปก่อน   “หากย้อนไปดูรายได้แท็กซี่ที่ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมืองเมื่อช่วง8 เดือนก่อนที่จะเกิดปัญหาภายในประเทศ จะเห็นว่ามีรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 1700 บาท หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เหลือเก็บประมาณวันละ 500 บาท ก็พออยู่ได้ แต่หลังจากเกิดปัญหา รายได้ต่อวันลดลงเหลือ 1,200 บาท หักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเพียงวันละ 200–300 บาท ไม่พอเลี้ยงครอบครัว  แต่ขณะนี้ คสช.ได้เข้ามาจัดระเบียบแล้ว เรื่องต่างๆ จะเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้น และหากเศรษฐกิจดีขึ้น ก็อาจจะมีการพิจารณาทบทวนอัตรามิเตอร์อีกครั้ง”  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดระเบียบแท็กซี่ บขส.

Posts related