นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯมีแผนที่จะจัดกิจกรรมในการนำสินค้าไทยรุกตลาดอาเซียนในครึ่งหลังของปีหลายกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการทำการค้ากับอาเซียนมากขึ้น เช่น การร่วมกับห้างสรรพสินค้าในประเทศอาเซียนจัดกิจกรรมโปรโมตสินค้าไทย เน้นนำร่องใน 4 ประเทศ ได้แก่ ห้างฯในมาเลเซีย ในกลุ่มสินค้าอาหาร, ห้างฯใน อินโดนีเซีย ในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้,  ห้างฯ กัมพูชา ในกลุ่มสินค้าผลไม้สด และ ห้างฯสิงคโปร์ ในกลุ่มสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ ข้าว ไลฟ์สไตล์ แฟชั่น เครื่องประดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานแสดงสินค้าไทย หรือไทยวีค,  การนำคณะผู้ส่งออกเข้าร่วมงานแสดงสินค้า, การจัดคณะผู้แทนการค้าไปขายสินค้า ซึ่งมั่นใจว่าปีนี้ตลาดอาเซียนจะยังเป็นตลาดอันดับหนึ่งของไทยเป็นปีที่ 5 ติดต่อกันของการส่งออกไทยโดยในปัจจุบันการส่งออกอาเซียน คิดเป็นสัดส่วนส่งออกประมาณ 25% ของการส่งออกทั้งหมด นำหน้าตลาดเดิมอย่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น      ทั้งนี้ การจัดงานไทยวีค กรมฯ มีแผนที่จะนำคณะผู้แทนการค้าไทยไปขายสินค้าจำนวน 9 ครั้ง ที่ย่างกุ้ง โฮจิมินห์ ฮานอย มะนิลา กัวลาลัมเปอร์ พนมเปญ เวียงจันทน์ สิงคโปร์ จาการ์ตา และเมืองสุราบายา ส่วนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามี 7 งาน ได้แก่ งานแสดงเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม ที่สิงคโปร์ งานแสดงสินค้าเครื่องจักรกล ที่เวียดนามและอินโดนีเซีย งานแสดงสินค้าที่กัมพูชา งานแสดงสินค้าอาหาร และงานแสดงสินค้ารองเท้า ที่มาเลเซีย งานแฟชั่น ที่อินโดนีเซีย  สำหรับการจัดคณะผู้แทนการค้า จะจัด 13 ครั้ง ครอบคลุมสินค้าอาหาร เกษตร ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักร พลาสติก และแฟชั่น โดยมีแผนที่จะไปเวียดนาม เมียนมาร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชานางนันทวัลย์ กล่าวว่า กรมฯ ยังมีแผนที่จะเร่งผลักดันให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออกของไทยเตรียมความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (เออีซี) ให้มากขึ้น โดยจะปรับมุมมองของภาคเอกชนให้มองอาเซียนเป็นตลาดเดียว เหมือนกับที่มองการทำตลาดในไทย และจะผลักดันให้ออกไปลงทุน ร่วมทุน ในสาขาที่ไทยขาดแคลนวัตถุดิบและแรงงาน โดยเน้นกลุ่ม ซีแอลเอ็มวี  คือ กัมพูชา เวียดนาม เมียนมาร์ และลาว รวมทั้งจะเน้นการส่งเสริมการค้าชายแดน และใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นประตูไปสู่จีนตอนใต้และอินเดีย และใช้สิทธิพิเศษที่ประเทศเพื่อนบ้านได้จากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร  (จีเอสพี)  ในการส่งออกสินค้าสำหรับกิจกรรมที่จะใช้สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดอาเซียน กรมฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เปิดแล้ว 10 ศูนย์ใน 8 ประเทศอาเซียน มีหน้าที่ให้บริการด้านข้อมูลการค้า การลงทุน เกี่ยวกับอาเซียนทั้งหมด ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงลึก การนัดหมายผู้นำเข้า และการช่วยหาวัตถุดิบ  

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จัดสินค้าไทยขึ้นห้างฯเพื่อนบ้านดันยอดส่งออก

Posts related