นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้นำคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ สุขภาพ สปา และเครื่องสำอาง จำนวน 21 ราย เดินทางไปเยือนแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว เพื่อหาลู่ทางในการทำการค้า การลงทุนด้านธุรกิจสุขภาพและบริการร่วมกัน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ซึ่งผลการหารือร่วมกับผู้ประกอบการชาวลาวสามารถบรรลุผลในการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้าทันทีจำนวน 6 คู่เจรจา ส่วนรายอื่นๆ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการร่วมมือกันในการทำการค้าการลงทุนต่อไปในอนาคตสำหรับทั้ง 6 รายที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาธุรกิจ ได้แก่บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สปา สามารถเจรจาร่วมกับ คิรีดารา รีสอร์ท, บริษัท กรีนโซน จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง สามารถเจรจาร่วมกับ คิรีดารา รีสอร์ท, บริษัท พิโกะโอเคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง สามารถเจรจาร่วมกับ ร้านเสริมสวยคุณไหว, บริษัท ด็อกเตอร์คอสเมด จำกัด ผลิตเครื่องสำอาง สามารถเจรจาร่วมกับ คลินิกวัดหนองบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กิจการสปา และผลิตภัณฑ์สปา สามารถเจรจาร่วมกับมายดรีม บูติค รีสอร์ท ในการไปดำเนินการธุรกิจสปาที่รีสอร์ท และขายผลิตภัณฑ์ สปาให้กับคิรีดารา รีสอร์ท และบริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อู่ทอง จำกัด โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล และสถานพยาบาลนวศรี เนอสซิ่งโฮม ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันในการเจรจากับ สภากาแดงหลวงพระบาง โรงเรียนฝึกอบรมภาษาแม่โขง เป็นต้นนอกจากนี้ กรมฯ ยังได้เข้าร่วมประชุมหารือกับท่านสายสะหมอน คมทะวง รองเจ้าแขวงหลวงพระบาง ท่านอุ่น อารุน เลขาธิการสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงหลวงพระบาง และนางพิมล ปงกองแก้ว อัครราชทูตที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว เพื่อขอรับทราบสถานการณ์ตลาด การค้าการลงทุน ตลอดจน กฎ ระเบียบ ต่างๆ ของลาว ซึ่งพบว่า เศรษฐกิจของลาวเติบโตอย่างต่อเนื่อง กำลังซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีสำหรับสินค้าไทย โดยไทยสามารถเชื่อมโยงกับลาว ทั้งทางถนน เครื่องบิน และรถไฟสำหรับแขวงหลวงพระบางมีพื้นที่ประมาณ 16,875.5 ตร.กม. ประกอบด้วยเมืองบริวารทั้งหมด 12 เมือง มีประชากรอาศัยอยู่ 480,000 คน โดยอาศัยอยู่ในเมืองหลวงพระบาง ประมาณ 47,517 คน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและหาของป่า โดยรายได้เฉลี่ยของประชากรอยู่ที่ 1,350 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จับมือธุรกิจไทย-ลาว

Posts related