นายจางเหย็น รองผู้อำนวยการ และประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ปจำกัด ผู้ค้ายางพารารายใหญ่ของประเทศจีน เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากเอกชนรายใหญ่จากจีนหลายราย สนใจเข้ามาตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศไทย มูลค่าแห่งละ 2,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท คาดว่าเร็ว ๆ นี้จะได้ข้อสรุป โดยโรงงานแต่ละแห่งจะมีกำลังการผลิตล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลปีละ 10 ล้านเส้น และยางรถบรรทุกปีละ 2 ล้านเส้น ซึ่งเชื่อว่าการเข้ามาจัดตั้งโรงงานดังกล่าว จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางของไทยได้รับประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทที่ประสานมานั้นคือ บริษัท ซานตงหลิงหลงไทร์ ซึ่งล่าสุดได้เข้ามาซื้อพื้นที่ในจ.ระยอง เพื่อตั้งโรงงานผลิตยางรถยนต์แล้ว ขณะที่บริษัทเซ็นจูรี่ ไทร์ ล่าสุดยังอยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ตั้งโรงงาน เช่นเดียวกับบริษัทไซหลัง และบริษัทจงหลง แพลตติ้ง ที่กำลังพิจารณาความเหมาะสมเช่นกัน ส่วนบริษัทรับเบอร์วัลเลย์ ก็กำลังพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งโกดังเก็บยางพารา แต่ก็ขอดูสถานการณ์และความพร้อมหลาย ๆ ด้านก่อนตัดสินใจอีกครั้งนายจางกล่าวว่า ในวันที่ 15–18 ต.ค.นี้ รับเบอร์ วัลเลย์ ยังจัดงานซี่รีย์ เอ็กซ์โป ไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ของประเทศไทย โดยจะนำสินค้ายางพาราของไทยมาจัดแสดง และยังช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้นักลงทุนรับทราบ ขณะเดียวกันในงานยังมีการจัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย-จีน เพื่อเปิดตลาดยางพาราระหว่างกันด้วยอย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราระหว่างกันให้เติบโตในระยะยาว รับเบอร์วัลเลย์ ได้เสนอแนวทางการพัฒนา โดยเห็นว่ารัฐบาลไทยควรปฏิรูปอุตสาหกรรมยางพาราอย่างเป็นระบบ ยกระดับการผลิตยางพาราให้มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรชวนสวนยางอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาระบบการซื้อขายยางพารา จากเดิมที่พ่อค้าคนกลางจะเป็นคนรับซื้อ ควรส่งเสริมให้มีระบบอื่นรองรับด้วย เช่น ระบบการซื้อขายแบบออนไลน์ และการซื้อขายจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อโดยตรง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จีนเล็งลงทุนตั้งโรงงานยางรถยนต์ในไทย

Posts related