นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ (สนพ.) เปิดเผยว่า  นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ได้รายงานในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ที่มีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า มีความจำเป็นที่รัฐบาลต้องเร่งตัดสินใจปรับขึ้นราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ภาคขนส่ง ให้เท่ากับภาคครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันราคาแอลพีจี ภาคขนส่ง อยู่ที่กก.ละ 21.38 บาท ขณะที่ภาคครัวเรือนอยู่ที่ 22.63 บาท ราคาต่างกันกก.ละ 1.25 บาท เกรงว่า จะมีการลักลอบนำก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งไปขายในภาคครัวเรือน   นอกจากนี้ต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนแม่เมาะหน่วยที่ 4-7 กำลังผลิต 600 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้า หลังจากทั้ง 2 เรื่อง ยังไม่ได้ดำเนินการตามแผน เพราะไม่มีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาอนุมัติ  ซึ่งทางน.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้สั่งการให้นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกา ด้านกฎหมายว่า จะดำเนินการใดๆ ได้บ้าง และจะนำเข้าหารือกับคณะกรรมการการลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 20 พ.ค. ต่อไป “ ตอนนี้กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างหาแนวทางลดผลกระทบจากการขึ้นราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ให้กับกลุ่มแท็กซี่ โดยจะสำรวจว่า มีแท็กซี่ที่ใช้ก๊าซแอลพีจี เป็นเชื้อเพลิงเหลือเท่าไร จากที่เคยขึ้นทะเบียนไว้ประมาณ 10,000 คัน แล้วนำตัวเลขมาพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม” สำหรับแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น อาจจะเป็นการนำโครงการอุดหนุนการเปลี่ยนเครื่องยนต์แอลพีจี เป็นก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) มูลค่า 20,000 บาทต่อคันมาใช้ใหม่ โดยจะนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุน หรืออาจตรึงราคาแอลพีจีภาคขนส่ง ให้กับกลุ่มแท็กซี่ออกไปก่อน ซึ่งกระทรวงพลังงานจะหารือกับสมาคมแท็กซี่ในสัปดาห์หน้า เมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงาน (กพช.) เพื่อขออนุมัติต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้นายกฯปูเร่งขึ้นแอลพีจีขนส่ง

Posts related