น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงสถิติการนำส่งงบการเงินประจำปี 2557ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่ามีนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2556 จำนวน 508,992ราย โดยในจำนวนนี้ได้ส่งงบการเงินจำนวน 411,261ราย เพิ่มขึ้น 6% หรือคิดเป็น 81% ของจำนวนนิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินทั้งหมดยังเหลือนิติบุคคลจำนวน 97,731 รายหรือคิดเป็นสัดส่วน 19% ที่ยังไม่ส่งงบการเงินซึ่งกรมฯ ขอเตือนให้รีบส่งงบการเงินโดยด่วน เพราะหากส่งช้าค่าปรับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และถ้าไม่ส่งเลย ก็จะถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายและจะถูกเพิกถอนทะเบียนในที่สุด  ทั้งนี้ โทษของการส่งงบการเงินล่าช้าไม่เกิน2 เดือน ปรับ 2,000-4,000บาท หากไม่เกิน 4 เดือน ปรับ 8,000-48,000บาท แต่หากเกิน 4 เดือน ปรับ 12,000-72,000บาท ซึ่งก็แล้วแต่ประเภทนิติบุคคลว่าเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลต่างประเทศและบริษัทมหาชนจำกัด หรือกิจการร่วมค้า น.ส.ผ่องพรรณ กล่าวว่า กรมฯจะเดินหน้าผลักดันให้นิติบุคคล ทั้งที่ทำธุรกิจทั่วไปบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้ส่งงบการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Filing) โดยตั้งเป้าว่าในปี 58จะให้บริการส่งงบการเงินผ่านออนไลน์ควบคู่ไปกับการส่งงบการเงินแบบเอกสารแต่ภายในปี 60 จะให้มีการส่งงบการเงินออนไลน์เพียงอย่างเดียวเพื่อให้งบการเงินของไทยเป็นมาตรฐานเดียวกัน    

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้บริษัทเร่งส่งงบบัญชีหลังพ้นเส้นตาย

Posts related