นายชัยยุทธ สุวรรณนิกขะ กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาหมูชำแหละในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่สูงเฉลี่ย 150 บาทต่อกก. ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นต้องการให้กรมการค้าภายใน (คน.) เข้าไปตรวจสอบราคาหมูชำแหละในตลาดสดทั่วไปว่าทำไมถึงขายแพงขนาดนี้ และเอาผิดกับผู้ที่มีพฤติกรรมค้ากำไรเกินควร เพราะจะทำให้การประชาชนบริโภคหมูลดลง จนส่งผลให้หมูล้นตลาดและกระทบต่อราคาหน้าฟาร์มซึ่งเป็นรายได้ของเกษตรกร  ทั้งนี้หากราคาหน้าชำแหละที่ตลาดสดที่สูงระดับ 150 บาทต่อกก. ราคาหน้าฟาร์มก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกก.   แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่ได้จำหน่ายหมูเป็นในราคาที่สูง  และการที่พ่อค้าหมูที่ขายหมูชำแหละในราคาที่สูงขนาดนี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมกับราคาอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวเพิ่มก็ยิ่งก็จะยิ่งเป็นภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู จึงเป็นหน้าที่ของ คน.จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าว เพราะทางสมาคมได้ส่งสัญญาณไปยังคน.แล้ว หากยังนิ่งเฉยก็จะทำให้กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นจนกระทบกับผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ “ราคาหมูเป็นของเกษตรกรไม่ได้ขายในราคาที่สูงเกินจริงเราขายพออยู่ได้ตามต้นทุน แต่ราคาหน้าเขียงกลับสูงอย่างผิดปกติ และผู้ซื้อก็ไม่รู้ว่าต้นทุนของหมูชำแหละเป็นเพาณิชย์ เก็บจันทร์ 24 ก.พ. นายชัยยุทธ สุวรรณนิกขะ กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ  กล่าวว่า ราคาหมูชำแหละในปัจจุบันอยู่ในภาวะที่สูงเฉลี่ย 150 บาทต่อกก. ซึ่งสูงกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นต้องการให้กรมการค้าภายใน (คน.) เข้าไปตรวจสอบราคาหมูชำแหละในตลาดสดทั่วไปว่าทำไมถึงขายแพงขนาดนี้ และเอาผิดกับผู้ที่มีพฤติกรรมค้ากำไรเกินควร เพราะจะทำให้การประชาชนบริโภคหมูลดลง จนส่งผลให้หมูล้นตลาดและกระทบต่อราคาหน้าฟาร์มซึ่งเป็นรายได้ของเกษตรกร  ทั้งนี้หากราคาหน้าชำแหละที่ตลาดสดที่สูงระดับ 150 บาทต่อกก. ราคาหน้าฟาร์มก็น่าจะไม่ต่ำกว่า 80 บาทต่อกก.   แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรผู้เลี้ยงไม่ได้จำหน่ายหมูเป็นในราคาที่สูง  และการที่พ่อค้าหมูที่ขายหมูชำแหละในราคาที่สูงขนาดนี้ถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกับราคาอาหารสัตว์โดยเฉพาะข้าวโพดมีแนวโน้มราคาจะปรับตัวเพิ่มก็ยิ่งก็จะยิ่งเป็นภาระของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู จึงเป็นหน้าที่ของ คน.จะต้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคในประเด็นดังกล่าว เพราะทางสมาคมได้ส่งสัญญาณไปยังคน.แล้ว หากยังนิ่งเฉยก็จะทำให้กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นจนกระทบกับผู้เลี้ยงหมูทั่วประเทศ  “ราคาหมูเป็นของเกษตรกรไม่ได้ขายในราคาที่สูงเกินจริงเราขายพออยู่ได้ตามต้นทุน แต่ราคาหน้าเขียงกลับสูงอย่างผิดปกติ และผู้ซื้อก็ไม่รู้ว่าต้นทุนของหมูชำแหละเป็นเท่าไหร่ เมื่อมีการสอบถามจากผู้บริโภคว่าทำไมราคาหมูเขียงถึงแพงพ่อค้าก็จะบอกว่าหมูเป็นหรือหมูจากฟาร์มมาแพง ซึ่งไม่เป็นความจริง ส่งผลให้ผู้ซื้อหันไปซื้อโปรตีนจากแหล่งอื่นทดแทนจนทำให้การบริโภคหมูในภาพรวมลดลง สุดท้ายก็จะทำให้หมูล้นตลาด”  นายชัยยุทธ กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯเป็นห่วงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับ 8 บาทต่อกก. จนส่งผลต่อต้นทุนในการเลี้ยงหมูอย่างมาก สาเหตุที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปรับตัวมาจากปริมาณความต้องการที่นำไปใช้เป็นอาหารไก่เพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยปัจจุบันราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มอยู่ที่ 75 บาทต่อกก. “ราคาหน้าฟาร์มเป็นเป็นราคาที่ผู้เลี้ยงพอรับได้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่เป็นอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ยังมีราคาที่ทรงตัวเช่นปลายข้าวซึ่งขณะนี้ กก.   8 บาท ขณะที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปรับขึ้นอีก 1 บาท เป็น 8 บาทต่อ กก.   อย่างไรก็ตามพบว่าในอนาคตมีแนวโน้มว่าราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะปรับตัวสูงขึ้นได้เพราะความต้องการสูงก็จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงหมูในอนาคตอันใกล้นี้ด้วย”                   

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้”พาณิชย์”ตรวจสอบราคาหมูชำแหละ

Posts related