นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า ต้องการให้รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรการกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มไทยเที่ยวไทยให้มากขึ้นด้วยการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และทำให้เกิดการเดินทางซึ่งในระยะยาว หากจำนวนคนไทยเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จะช่วยสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย สู่สายตาชาวต่างชาติ และหลังจากนั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเกิดความมั่นใจและเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันทั้งนี้แนวทางในการกระตุ้นหลักๆ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียจะอาศัย สื่อต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ยูทิวป์ ด้วยการใส่โฆษณาโปรโมทการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะขณะนี้ในยูทิวป์มีการขายโฆษณาก่อนเข้าชมวิดีโอต่างๆ ก็น่าจะเป็นการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวในไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะประหยัดงบกว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์บางรูปแบบด้วย “จากการได้เข้าฟังการแถลงนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวของ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาแล้วถือว่ารมว.มีนโยบายต่างๆ ที่น่าสนใจเยอะ แต่จริงๆ แล้วหากมองให้ลึกลงไป ด้านการทำตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนนักเพราะจริงๆ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาจาก สองทาง คือ ทั้งต่างชาติมาเที่ยวไทย และ คนไทยเที่ยวไทยด้วยกันเอง หลังจากนี้ก็อยากจะเห็นมาตรการที่ชัดเจนด้านการท่องเที่ยวในประเทศบ้าง”

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้รมว.ท่องเที่ยวเพิ่มช่องทางโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว

Posts related