นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเรื่องการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ 11 แห่ง ว่า ได้แจ้งนโยบายของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อในช่วงที่เหลือของปี ภายในธ.ค.57 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 95% ของงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ และสำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ให้เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 58ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของการจัดสัมมนาขอให้รัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.57 หรือช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 58 เพื่อช่วยให้การขยายตัวเศรษฐกิจเติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ 11 แห่ง ที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด องค์การเภสัชกรรม โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายให้ได้ 95%

Posts related