ร.อ.อิทธิชัย สุพรรณกูล รองผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวพนักงานท่าเรือกรุงเทพ เรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการท่าเรือเป็นเงิน 400- 500 ล้านบาทต่อปีว่า เชื่อว่าปัญหาดังกล่าวมีจริง แต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งเรื่องนี้ได้หารือกับผู้ใช้บริการการท่าเรือแล้ว และตกลงที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด ขึ้นมาตรวจตราดูแลเรื่องนี้ เพื่อแก้ปัญหาให้หมดไป “ต่อไปหากพบว่าพนักงานของการท่าเรือฯ มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับเงินจากผู้ใช้บริการท่าเรือแบบไม่ถูกต้อง การท่าเรือฯก็จะไล่พนักงานรายนั้นออกโดยทันที”ร.อ.อิทธิชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางการท่าเรือฯ ได้ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน พร้อมออกมาตรการป้องกัน และแก้ปัญหาในเรื่องนี้แบ่งเป็น 3 ระยะแผนระยะสั้น ติดตั้งสายด่วนร้องเรียนการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ และจัดคณะกรรมการกลางออกตรวจพื้นที่ระยะกลาง จะนำระบบกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการตรวจสอบพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้มีความเฉียบขาดมากขึ้นส่วนระยะยาว จะปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเร่งผลักดันการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ ตามแผนแม่บท ได้แก่การก่อสร้างลานวางตู้ท่าเทียบเรือตู้สินค้าอาคารให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณ จุดเดียวและการชำระค่าบริการผ่านอินเทอร์เน็ตด้านนายทองอยู่ คงขันธ์ รองประธานสมาพันธ์ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ กล่าวว่า สมาพันธ์ฯ ได้เสนอให้การท่าเรือฯแก้ไขใน 11 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดระบบการตรวจสอบภายในท่าเรือเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาควบคุม และป้องกัน ไม่ให้ผู้รับกับผู้ให้ส่วยพบกัน หลีกเลี่ยงปัญหาการจ่ายเงินใต้โต๊ะ นอกจากนี้ต่อไปการท่าเรือฯ ควรมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการของการท่าเรือฯด้วย

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จี้แก้ปัญหาส่วยท่าเรือ

Posts related