ทุกวันนี้สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ช่วยให้มนุษย์เราดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายขึ้น กลายเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาของแต่ละประเทศ ทั้งนี้เพราะการเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ใช่เป็นเพียงการแสดงออกถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาการเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงเม็ดเงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาจากการผลิตนวัตกรรมเหล่านี้ให้เป็นสินค้าอีกด้วย โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ผลงานนวัตกรรมของเด็กอาชีวศึกษาที่ได้คิดค้น “รถเข็น 4 In 1” หรือ “รถเข็นช่วยยกถังน้ำดื่มใส่เครื่องทำน้ำเย็น” ของ บริษัท Phimai  Invent จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำลองของนักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ที่เป็นธุรกิจที่นำนวัตกรรมใหม่และยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโดยสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นจากเทคโนโลยีดังกล่าว เกิดประโยชน์อย่างมากในวงกว้าง เพราะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องการยกของหนัก หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี  นายเดชพล แพงพิมาย นักศึกษา ปวช. ปี 1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย จังหวัดนคร ราชสีมา อธิบายว่า การยกถังใส่เครื่องทำน้ำเย็น จะมีปัญหาเรื่องความสูง และการหกของน้ำเวลาคว่ำถังเท ซึ่งจะต้องใช้คนที่แข็งแรง โดยเฉพาะแรงของผู้ชาย ซึ่งคิดว่าวิธีแก้ปัญหาโดยการคิดค้นอุปกรณ์ช่วยในการยกถังน้ำ ด้วยการสร้างหลักการโช้คอัพผ่อนแรงยกน้ำหนัก และยังใช้งานเป็นรถเข็นถังน้ำ และภาชนะต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น ถุงปุ๋ย ถุงข้าว เป็นต้น ขณะเดียวกันยังใช้เป็นอุปกรณ์คว่ำเทถังจากถังน้ำ 20 ลิตร ใส่ภาชนะที่เป็นขวดเพื่อเก็บไว้บนถังทำน้ำเย็น สำหรับดื่ม และแก้ปัญหาการใช้เครื่องทำน้ำเย็นในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า สถานบริการสาธารณะ หน่วยงานราชการ ที่ให้บริการน้ำดื่มแบบถังน้ำเย็นจำนวนมาก ซึ่งยังไม่มีเครื่องช่วยยกถัง นอกจากรถเข็น 4 In 1 จะเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการยกถังน้ำขนาด 20 ลิตรใส่ถังน้ำเย็น การยกถังน้ำขนาด 20 ลิตร เทใส่ภาชนะบรรจุน้ำ เพื่อลดปริมาณน้ำหก หรือถังน้ำหล่นแตกแล้ว ยังใช้เป็นรถเข็นสารพัดประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายหรือขนสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เพื่อรักษาสุขภาพในการยกของหนัก และยังใช้เป็นเครื่องออกกำลังกาย 3 ท่ากายบริหารประจำบ้านอีกด้วย ที่สำคัญ สะดวกต่อการเก็บรักษา สำหรับการออกแบบนวัตกรรมดังกล่าวอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คาน และโมเมนต์ แรง และพลังงานจากโช้คอัพ หลักการออกแบบโครงสร้าง และรูปร่าง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของการใช้งานอย่างหลากหลายในอุปกรณ์เดียวกัน  “ผลจากการทดลองสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ ช่วยผ่อนแรงได้ 75% หรือปริมาณน้ำหนักที่คนออกแรงยก 4 กิโลกรัม เป็นอุปกรณ์คว่ำถังน้ำดื่ม เทใส่ภาชนะบรรจุ และน้ำหนักบรรทุกได้ 70 กิโลกรัม ซึ่งรถเข็น 4 In 1 ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แล้วด้วย” นายเดชพล กล่าว  นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมดี ๆ ของเด็กอาชีวะที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี และยังสามารถเข้าใจถึงองค์ความรู้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มาผสมผสานการสร้างสรรค์ให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ได้อย่างแท้จริง. อุทิตา รัตนภักดี

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จุดประกายรถเข็น 4 In 1 ฝีมือเด็กอาชีวะ – ฉลาดทันกาล

Posts related