วันนี้(16 พค.57 ) ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. มงคล เตชะกำพุ รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สัตวแพทย์หญิง ดร. อัมพิกา ทองภักดี เปิดเผยว่า ทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในการให้กำเนิดลูกแมวจากการปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ "ลูกแมวหลอดแก้ว” โดยเป็นแมวแฝดที่เกิดจากหลอดแก้ว คู่แรกของไทย ซึ่งได้ตั้งชื่อว่าเบาหวิว และหนักอึ้งทั้งนี้ประเทศไทยมีแมวมงคลทั้งสิ้น 17 ชนิด ขณะนี้เหลือให้ชื่นชมเพียง 4 สายพันธุ์เท่านั้น คือ วิเชียรมาศ ศุภลักษณ์ โกนจา และสีสวาด ซึ่งนับวันหายากและใกล้สูญพันธุ์ งานวิจัยดังกล่าวจึงเป็นก้าวสำคัญ ในการนำไปถ่ายทอด เพื่ออนุรักษ์พันธุ์แมวไทยหายากหรือที่สูญพันธุ์ไปแล้ว รวมถึงใช้กับสัตว์ป่าที่สายพันธุ์ใกล้เคียงกับแมวสำหรับการผสมเทียมหลอดแก้วลูกแมวนั้นเป็นการนำเอาตัวอสุจิไปผสมกับไข่อ่อนที่สุกแล้ว ในหลอดทดลอง ซึ่งเดิมใช้หลอดแก้ว เป็นกระบวนการเกิดนอกร่างกาย เลียนแบบสภาวะธรรมชาติ ให้ได้ตัวอ่อนขึ้นมาแล้วจึงนำไปฝากในแม่แมวตัวรับให้ตั้งท้องแทน หรือที่เรียกว่าอุ้มบุญส่วนขั้นตอนของการผลิตลูกแมวหลอดแก้ว ประกอบด้วย การนำไข่อ่อนที่ยังไม่พร้อมปฏิสนธิมาเลี้ยงในหลอดทดลอง หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ไข่อ่อนจะสุกพร้อมปฏิสนธิ จึงเอาตัวอสุจิใส่ลงไป ทิ้งไว้18 ชั่วโมง แล้วนำมาเลี้ยง จนได้ตัวอ่อนระยะ 2-4 เซลล์ประมาณ 24-48 ชั่วโมง แล้วนำไปย้ายฝากในแม่แมวอุ้มบุญ จากนั้นปล่อยให้แม่แมวอุ้มท้องและคลอดหลังตั้งท้องนานประมาณ 2 เดือน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จุฬาฯ ทำสำเร็จแมวแฝดจากหลอดแก้วคู่แรกของไทย

Posts related