นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า  วันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา  คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลงทุน ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบีโอไอ (บอร์ดบีโอไอ) จำนวน 10 กว่าโครงการ มีมูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านบาท  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มูลค่าการลงทุนเกิน 750 ล้านบาทขึ้นไป  ส่วนโครงการที่มีเงินลงทุนต่ำกว่า 750 ล้านคณะอนุกรรมการฯ ยังไม่พิจารณาอนุมัติ เพราะว่าต้องการเร่งรัดให้โครงการขนาดใหญ่ผ่านการอนุมัติออกไปก่อน สำหรับโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดบีโอไอ ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  อุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการฯรอบต่อไป จากเดิมที่กำหนดจะประชุมทุกสัปดาห์ ขณะนี้ยังไม่สามารถกำหนดเวลาที่ชัดเจนได้ เพราะต้องรอดูสถานการณ์ทางการเมืองก่อน ขณะที่การประชุมบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ ได้ส่งหนังสือไปยังนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดบีโอไอโดยตำแหน่ง ให้กำหนดวันประชุมบอร์ดบีโอไอแล้ว ซึ่งหากไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ก็สามารถแต่งตั้งกรรมการคนอื่น หรือรมว.อุตสาหกรรม ในฐานะรองประธาน ฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนได้ ส่วนเหตุความวุ่นวายต่อต้านนักลงทุนจากจีนในประเทศเวียดนามนั้น มองว่าหากเหตุการณ์ยืดเยื้อยาวนาน ก็จะทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความระมัดระวังในการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนามมากขึ้น โดยจะไม่ดูเพียงผลประโยชน์ด้านการลงทุนเพียงอย่างเดียว แต่จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และผลกระทบด้านอื่นๆมากขึ้น ซึ่งอาจจะพิจารณาเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนจากจีน เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเป็นอันดับ 2 ในเอเซียนรองจากอินโดนีเซีย ส่วนเวียดนามเป็นอันดับที่ 3 ส่วนนักลงทุนไทยที่เข้าไปตั้งฐานการผลิตในเวียดนามยังไม่ได้รับผลกระทบ เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมีเป้าหมายเพียงนักลงทุนจีนเท่านั้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา : จ่อชงบอร์ดบีโอไออนุมัติโครงการแสนล้าน

Posts related